Poques setmanes després de finalitzar la col·locació del nou paviment de la Plaça Santa Anna i de la Rambla, ja es comencen a apreciar les primeres mostres d’un treball, aparentment, no gaire ben dirigit i controlat.

 

Algunes rajoles (noves) es veuen trencades, algunes altres estan enfonsades i no estan col·locades al mateix nivell que les altres. També pel que fa a la reposició de les lloses antigues, la manca d’alineació amb les existents és una altra mostra de mala execució i control d’obra…

Pel grup municipal d’Esquerra Republicana a Mataró, aquesta és una nova demostració de la #MataróDeixada que estan denunciant des de fa temps.

Essent una obra nova, aquestes primeres evidències de poca qualitat d’execució, fan pensar als republicans que en els propers mesos (amb el pas de vehicles, etc.) apareixeran altres defectes, potser més importants.

Després d’esperar dècades a resoldre un problema ja originat en la manca de rigor municipal a l’hora de fer el paviment de la plaça Santa Anna, des del Grup Municipal d’ERC-MES, pensen que calia prioritzar la qualitat i el control, però sembla que, una vegada més, no ha estat així.

Pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES Mataró, és una prioritat que l’espai públic de la ciutat doni la imatge de  la ciutat que desitgem. Per aquesta raó, s’han dirigit al Govern Municipal per tal que al proper Ple respongui sobre aquesta qüestió. Concretament, volen saber per quin motiu s’accepta una obra en aquestes condicions i quines garanties contra desperfectes greus de futur s’han formalitzat.