Ha passat el primer mes des de la posada en funcionament del nou contracte de la brossa a càrrec de FCC, la mateixa empresa que ha gestionat el servei aquests darrers anys. Una gestió que a causa de la brutícia als carrers, de la proliferació de contenidors plens i de la sanció per haver barrejat diferents fraccions, la ciutadania va valorar negativament.

 

Pel grup municipal d’ERC-MES, aquest primer mes no ha comportat, ni per part de l’empresa ni per part del Govern Municipal, cap senyal de canvi de cara a la ciutadania. Els republicans creuen que, tot i que encara és aviat per fer una valoració completa, res sembla haver canviat.

Crida l’atenció el gran nombre d’incidències reportades pels veïns a les àrees de contenidors, plens a rebentar i sovint amb bosses escampades al seu voltant. A diferents punts de la ciutat i també a les urbanitzacions. Sovint, apareixen els camions de recollida a migdia, provocant problemes de trànsit.

Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES Mataró, pensen que s’està desaprofitant aquesta fase inicial de la implementació del contracte per a prioritzar la resolució d’aquests aspectes més urgents, més visibles i que més preocupen a la ciutadania.

Segons Esquerra, el Govern Municipal tampoc ha prioritzat, simultàniament a la recollida dels particulars, la millora de la brossa comercial.

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES creu imprescindible que el nou contracte sigui gestionat d’una forma excel·lent, controlant l’empresa concessionària per l’estricte acompliment del plec de condicions, que il·lusioni la ciutadania, que tothom senti que les coses estan canviant.