El Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró celebrat aquest mes de juliol va mostrar-se favorable a totes les propostes de resolució presentades pels tres grups municipal de l’oposició.

 

La primera de les propostes, presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres, demanava el debat conjunt d’Ordenances Fiscals i Pressupost municipal abans de 31 de desembre de 2021. En aquest cas, el text va ser retirar de l’ordre del dia pel portaveu d’Esquerra.

Segons ha explicat Francesc Teixidó, Malgrat les bases d’execució del pressupost ja preveien el que ara es proposa, això no s’ha acomplert. Ara el govern es compromet a complir-ho i aquest és el fet que a causat la retirada.

La proposta presentada pel grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía es referia a la implementació d’un pla d’avaluació i control de la qualitat ambiental interior dels edificis i locals municipals.

Per part de Junts per Mataró, el regidor Xavier Font, va fer algunes aportacions tècniques a la proposta inicial. També va insistir que cal seguir mantenint les altres mesures de seguretat que no tenen a veure amb els edificis. Així mateix, va proposar ampliar la proposta de tots els edificis de concurrència pública, encara que siguin de titularitat privada.

Francesc Teixidó, d’ERC-MES es va sumar a les observacions de JxM, anunciant també el vot favorable.

Per la seva part, el govern va donar-hi igualment suport afirmant que coincideix amb les polítiques que porten a terme en referència a aquest tema.

La darrera de les propostes, en aquest cas presentada pel grup municipal de Junts per Mataró sol·licitava la redacció d’un Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Mataró.

Tant els grups de l’oposició, com el mateix govern, van estar d’acord en que es tractava d’una porta proposta, tot i que, en el cas d’ERC_MES, van voler posar sobre la taula el fet que abans haurien de resoldre altres temes, com els problemes al voltant de l’atorgament de llicències.