El Grup Municipal d’Esquerra reclamarà al Govern Municipal  que torni a enviar als grups polítics de l’oposició la informació de la previsió de desnonaments i convoqui la Taula de Desnonaments (o Comissió Mixta o l’espai per a compartir informació que el Govern Municipal consideri més adient).

El Grup Municipal d’ERC-MES explica que, fins a final del mandat passat, des del  Servei de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut Pública, Consum i Gent Gran es feia arribar atots els grups polítics la informació relativa a la previsió de desnonaments a curt termini.

En aquests escrits s’informava de: la data prevista del desnonament, l’adreça de l’habitatge, la descripció dels ocupants (tipus família, existència de menors i edats, etc.), del règim de tinença, motiu del desnonament (impagament quotes o altres), si constava sol·licitud de moratòria de la data de llançament, si constava tràmit a la Mesa d’Emergència i quin era l’estat del tràmit i si existia allotjament alternatiu i de quina tipologia.

Però des de 2019 els grups no es rep cap informació al respecte.

Amb el final de la moratòria dels desnonaments prevista pel pròxim 9 d’agost, es preveu que lamentablement, es dispari el nombre de desnonaments.

Per altra banda, recorden que al Ple Municipal del 4 d’octubre del 2018 els grups municipals d’ERC-MES i d’ICV-EUiA, amb el suport del grup municipal VOLEMataró i de les regidores no adscrites, vam presentar una proposta de resolució per facilitar l’ampliació del parc públic d’habitatge. La proposta de resolució es va aprovar amb una àmplia majoria de 21 vots favorables.

Atès que no consta cap acció al respecte per part del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament i més enllà d’esperar que s’acompleixin les peticions formulades al Govern d’Espanya respecte a la continuïtat de les mesures per contenir els desnonaments, el Grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres, formula un prec al pròxim Ple Municipal per tal de demanar que:

  • El Govern Municipal tornarà a enviar als Grups Municipals la informació de la previsió de desnonaments i tornarà també a convocar la Taula de desnonaments (o Comissió Mixta o l’espai per a compartir informació que el Govern Municipal consideri més adient).
  • El Govern Municipal, a través de l’àrea d’Urbanisme, posarà en marxa les modificacions legals per tal que es destini el 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions de venda o de lloguer a habitatge de protecció oficial situat en el mateix edifici.
  • El Govern Municipal explicarà als portaveus dels Grups, quins són els protocols de coordinació entre les àrees d’Habitatge i de Benestar social.