En el Ple Municipal corresponent al mes de juliol. El Grup d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres preguntarà quin és el projecte del Govern local per a l’EMMM, com es concretarà la retallada anunciada i com s’hi farà front perquè el resultat qualitatiu i quantitatiu no se’n vegi perjudicat.

 

Segons explica el Grup Municipal d’ERC-MES en relació als nous plecs per l’adjudicació del contracte de l’EMMM, el govern Municipal havia informat a diferents Comissions Informatives, que es pretenia fer un ajust pressupostari pel que fa a alguns dels seus serveis.

Concretament, la retallada del pressupost havia de ser de 45.000 euros, que signifiquen un 4-5% de disminució, i que equivalen al 8’5% del total d’hores de classe anuals.

Sempre segons el grup republicà, pel Govern, aquestes reduccions afectarien especialment als cursos de preparació i perfeccionament per alumnes que volen fer les proves d’accés al Grau Superior, però que es mantindria tota l’oferta de cursos més bàsics.

La proposta del Grup Municipal d’ERC respecte aquesta  qüestió, va ser insistir en la necessitat d’incorporar a les quotes el concepte de progressivitat en funció de la capacitat econòmica familiar.

Per la seva banda, el Govern va garantir, als grups de l’oposició, que en cap cas en resultaria afectada l’oferta general, ni qualitativament ni quantitativa, ni tampoc l’objectiu troncal de l’EMMM.

Però la realitat és que hi ha professors que han hagut de marxar, s’hauran de reduir entre 40 i 50 hores setmanals entre gestió i classes i per bé que no es perdrà l’oferta general sí que hi haurà una disminució del nombre de grups i de les franges horàries.

Les explicacions del Govern Municipal, en paraules del regidor Miquel Àngel Vadell, és que la reducció del pressupost ha estat obligada perquè la ciutat té altres prioritats. Declaracions que, pel grup liderat per Franc Teixidó generen molts dubtes entre el professorat, l’alumnat i la resta de ciutadania en general, que veu que el projecte inicial de la creació d’una escola de música municipal per facilitar l’accés universal a les classes de música es pot veure ara amenaçat.

Aquesta situació ha portat al Grup Municipal d’ERC-MES a presentar una pregunta al pròxim Ple Municipal per saber quin és el projecte per a l’EMMM que té el Govern municipal, així com de quina manera es concretarà la retallada en el dia a dia de l’EMMM i com s’hi farà front perquè el resultat qualitatiu i quantitatiu no se’n vegi perjudicat.