El grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres a l’Ajuntament de Mataró demanarà a la propera Junta de Portaveus que tots els grups polítics es posicionin a favor de refermar el seu compromís envers el dret a protesta i de manifestació, així com que donin suport a la feina realitzada per les persones defensores dels Drets Humans i pels líders socials de Colòmbia.

 

Esquerra Republicana de Mataró es fa ressò dels informes d’Amnistia Internacional denunciant la resposta militaritzada i la repressió policial de les manifestacions que des del 28 d’abril s’estan produint, en la seva majoria pacífiques, a diferents punts de Colòmbia en resposta al projecte de llei de reforma tributaria presentada pel president Iván Duque.

L’1 de maig, el president va anunciar la presència militar a “centres urbans on existeix un alt risc per la integritat dels ciutadans”, i va afirmar “vull fer una advertència clara a qui, per la via de la violència, el vandalisme i el terrorisme, pretenen acovardir a la societat i pensa que per aquest mecanisme doblegarà les institucions.”

Mitjançant l’anàlisi i la verificació d’imatges audiovisuals, Amnistia Internacional ha confirmat que la policia colombiana ha fet ús d’armament letal en diversos incidents, així com ús d’armes menys letals de forma indiscriminada, com gasos lacrimògens i canons d’aigua contra manifestants en diverses parts del país.

Davant d’aquests fets, aquesta ONG considera que les violacions de drets humans i crims comesos per les forces de seguretat colombianes no són fets aïllats o esporàdics, sinó que responen a un patró consistent en el tipus de violacions i en el modus operandi dut a terme a diferents punts del país.

No obstant la signatura d’un Acord de Pau per a l’acabament del conflicte i la construcció d’una pau estable i duradora a Colòmbia, aquell país viu un nou escenari generalitzat de violència sociopolítica i un aprofundiment de la crisi de drets humans al país que pren noves dimensions. A més, preocupa la gestió governamental de la situació provocada per la pandèmia de la Covid19, que ha posat encara més en evidència les profundes desigualtats socials existents i el risc d’establir un marc jurídic regressiu i limitador de el respecte als drets humans.

Davant d’aquesta situació, el grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres proposarà a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró d’adopció dels següents acords:

  1. L’Ajuntament de Mataró referma el seu compromís envers el dret a protesta i de manifestació i recolza la feina realitzada per les persones defensores de Drets Humans i pels líders socials de Colòmbia.
  2. L’Ajuntament de Mataró expressa el seu condol als familiars de les víctimes que s’han produït aquestes darreres setmanes de manifestacions.
  3. L’Ajuntament de Mataró insta el govern de Colòmbia a aturar l’ús desproporcionat de la violència contra els manifestants  i contra membres dels Pobles Originaris per part dels cossos policials i militars, en el marc del Paro Nacional.
  4. L’Ajuntament de Mataró insta el govern de Colòmbia a investigar de forma ràpida, independent i imparcial totes les denúncies per abusos excessius i innecessaris contra els manifestants.
  5. L’Ajuntament de Mataró, insta el govern de Colòmbia a que compleixi i garanteixi la implementació integral del acords de pau i que mantingui un diàleg obert i constructiu amb els diferents mecanismes del Sistema de Nacions Unides i demés organitzacions internacionals no governamentals, facilitant la seva presència i permanència al país.
  6. Comunicar l’adopció d’aquests acords al consolat general de Colòmbia a Barcelona, al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, i al Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern Espanyol.