Després de la visita realitzada el passat mes de maig pel líder del PSC, Salvador Illa, a l’Hospital de Mataró, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de la ciutat  mostra el seu suport a les reivindicacions laborals del personal de neteja d’aquest i altres centres sanitaris del país.

 

Aquest grup municipal portarà a votació a la pròxima Junta de Portaveus la següent Declaració Institucional:

El passat 30 d’abril es va mobilitzar el personal de neteja de l’Hospital de Mataró, en el marc d’una jornada de vaga convocada a tot Catalunya. Els sindicats UGT i CCOO van convocar una aturada d’una hora per torn laboral i concentracions davant dels centres de treball, com el propi Hospital, per denunciar la discriminació que els treballadors i treballadores del sector han patit per part del Govern de la Generalitat des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19.

L’inici del malestar dels treballadors i treballadores del sector es remunta al juny de 2020, quan el Govern de la Generalitat va anunciar l’atorgament d’una gratificació extraordinària pels professionals sanitaris que havien estat en primera línia a la lluita contra la Covid-19 durant la primera onada.

Aquesta gratificació va dissenyar-se exclusivament per aquell personal contractat directament per l’Administració autonòmica. Aquest fet ha provocat que el personal de neteja de l’Hospital de Mataró, entre altres centres arreu de Catalunya, quedés fora d’aquesta paga extraordinària degut a que, malgrat van desenvolupar la seva feina essencial als centres sanitaris en ple confinament, treballen per a empreses subcontractades per l’Administració.

Aquesta situació suposa un greuge comparatiu del tot incomprensible cap a un col·lectiu de treballadors i treballadores essencials durant la pandèmia que no pot ser tolerat de cap manera. Una situació que la Generalitat de Catalunya s’ha negat a solucionar.

D’altra banda, un altre fet que ha provocat les protestes de les treballadores del sector ha sigut la seva declaració, per par de la Generalitat, com a personal de baix risc, cosa que implica que si contrauen Covid-19 se’ls computaria com una malaltia comuna i, per tant, no professional, sumant un altre greuge comparatiu incomprensible cap a un col·lectiu que és fonamental per lluitar contra el virus a hospitals i centres sanitaris.

Ara que fa unes setmanes es va constituir un nou Govern de la Generalitat, és imprescindible que convoqui de manera immediata una reunió amb les representants sindicals de les treballadores per tal de trobar solucions efectives i ràpides a aquesta situació, en la línia de:

  • Incloure a aquest col·lectiu dins dels col·lectius amb dret a percebre la gratificació extraordinària per la seva tasca durant la primera onada de la pandèmia de la Covid-19.
  • Rectificar en la qualificació del risc del personal de neteja per tal de ser qualificat com a personal d’alt risc, amb totes les conseqüències laborals que es deriven d’aquesta qualificació.

Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:

  1. L’Ajuntament de Mataró expressa el seu absolut suport a les reivindicacions laborals del personal de neteja de l’Hospital de Mataró
  2. Instar al Departament de Salut a reunir-se de manera immediata amb les representants sindicals de les treballadores.
  3. Instar al Departament de Salut a incloure a aquest col·lectiu dins dels col·lectius amb dret a percebre la gratificació extraordinària per la seva tasca durant la primera onada de la pandèmia de la Covid-19.
  4. Instar al Departament de Salut a qualificar a aquest col·lectiu com a personal d’alt risc, amb totes les conseqüències laborals que se’n derivin
  5. Notificar els presents acords a la Conselleria de Salut i als representants dels treballadors i treballadores afectats.