El grup municipal d’en Comú Podem a l’Ajuntament de Mataró presentarà a la Junta de Portaveus una Declaració Institucional per poder continuar dedicant els romanents municipals a despeses de rescat social i econòmic fins el 2023, a més a més, insten a la creació d’un Fons Extraordinari destinat als municipis amb una dotació mínima de 3.000 milions d’euros per contribuir a la recuperació econòmica i social.

 

El grup municipal ECPM constata que la pandèmia provocada pel COVID-19 ha generat una crisi sense precedents en totes les economies del món que trigarà uns quants anys a superar-se.

Per altra banda, les successives onades de contagis estan retardant la recuperació europea que pot patir profundes cicatrius en forma de fallides empresarials, atur de llarga durada o majors desigualtats socials. Així, les previsions actualitzades el mes de febrer per la Comissió Europea rebaixaven el creixement del PIB de la Unió Europea per a 2021 del 4,1% estimat a la tardor passada, al 3,7%.

A Espanya, el 2020 ha estat encara pitjor amb un descens de l’11% (una caiguda del PIB que duplica l’experimentada per Alemanya, -5%) segons dades publicades pel mateix Govern i el que és més preocupant, a finals de 2022 encara no hi haurà condicions de recuperació del PIB previ a la crisi ja que les previsions realitzades per Brussel·les apunten a un creixement del 5,6% i 5,3% per 2021 i 2022 respectivament.

La Comissió Europea preveu que la possible recuperació a la UE serà desigual. A més, el pla de recuperació i resiliència no estarà a ple rendiment abans de finals de 2021.

Davant d’aquesta situació, Brussel·les ha instat els països que no retirin els estímuls, ni les mesures temporals per evitar el tancament d’empreses o l’extinció a gran escala de llocs de treball i no accentuar la crisi social.

La suspensió de les Regles fiscals pels exercicis 2020 i 2021 ha permès els Ajuntaments, finançar les despeses excepcionals derivades de la pandèmia amb els seus propis romanents.

Ara bé, després d’examinar les previsions de creixement del PIB a Espanya, ECP de Mataró considera que en 2022 i 2023 continuaran existint necessitats i demandes socials, i projectes municipals de recuperació de l’activitat, l’economia i l’ocupació. Per aquesta raó, aquesta formació creu necessari i urgent ampliar la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals fins a l’any 2023 i poder continuar utilitzant els romanents per a la recuperació i les transformacions de model.

Ara, amb l’objectiu de facilitar la resposta necessària a la crisi sanitària i econòmica causada per la pandèmia de la COVID-19, els comuns consideren necessari insistir en la necessitat de mantenir la suspensió de les regles fiscals i com a conseqüència que les entitats locals puguin continuar fent ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social.

Per aquesta raó, el grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposarà a la pròxima Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels acords següents:

  1. Instar el Govern de l’Estat que s’estengui els efectes de la no aplicació de les regles fiscals als exercicis 2022 i 2023, d’acord amb el que disposa la Comissió Europea i en paral·lel amb la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, atès l’alentiment de recuperació econòmica en els propers anys
  2. Instar el Govern de l’Estat a la creació d’un Fons Extraordinari destinat als municipis amb una dotació mínima de 3.000 milions d’euros per contribuir a la recuperació econòmica i social.
  3. Sol·licitar del Govern de l’Estat que les esmentades mesures siguin adoptades com més aviat possible, abans de l’estiu, a l’objecte de que puguin resultar operatives en aquest any 2021.
  4. Traslladar els presents acords al Ministeri d’Hisenda del Govern de l’Estat, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i a les entitats municipalistes de Catalunya.