Mataró continua sense baixar la xifra del 10.000 d’aturats amb, una taxa d’atur d’un 16,05%.

Aquest darrer mes de maig la ciutat tanca la xifra d’aturats amb 10.018 persones desocupades, és a dir, una taxa d’atur d’un 16,05% . Xifra que es troba per sobre de la taxa d’atur de tot el Maresme, que és d’un 14,26% amb 29.420 persones registrades.

L’atur ha baixat en el conjunt de la província i de Catalunya. Respecte a un any abans, el descens experimentat al Maresme ha estat més intens que els registrats en els altres dos àmbits territorials.

El maig tanca amb 29.420 persones registrades com a aturades. Això suposa un descens del 2,88% respecte de l’abril i, més rellevant, el primer descens interanual en quinze mesos (-1,43%). L’atur disminueix en ambdós sexes i respecte a ambdós períodes si bé els majors descensos recauen en els homes (-3,60%; -2,21%). Malgrat tot, l’atur comarcal segueix sent predominantment femení (55,86%).La taxa d’atur provisional se situa en el 13,77% al Maresme; en l’11,79% en el cas dels homes i en el 15,88% per les dones.

Malgrat el descens de l’atur, aquest ha augmentat interanualment en les persones de 45-54 anys (1,76%9 i un 5,97% en les de 55-64 anys, precisament les que conformen el grup més nombrós de persones en situació d’atur (30,31%; 8.917).-Els increments anteriors es concreten, per sexe, en els homes de 55-64 anys (6,56%) i en les dones de 45-54 anys (4,44%) i 55-64 anys (5,55%).-L’atur de més de nou mesos de durada augmenta de forma intensa en termes interanuals; 9-12 mesos un 37,42%, de 12-24 mesos augmenta un 148,1% i el de >vint-i-quatre mesos ho fa un 35,21%.-El 64,61% de l’atur comarcal és atur de llarga durada; un total de 19.008 persones.