El Ple municipal de Mataró va el 3 de juny per unanimitat les bases reguladores de “Aixequem persianes” per a l’any 2021.

Aquesta iniciativa té la finalitat de reobrir locals actualment en desús i facilitar que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva activitat. Els propietaris de locals podran rebre fins a 1.000 € de l’import equivalent a l’IBI i els llogaters fins a 1.500 € per conceptes com l’import de la llicència ambiental, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la llicència urbanística, els honoraris del tècnic per a la tramitació d’obres i activitats i les despeses derivades de petits arranjaments del local.

-El termini de sol·licitud s’iniciarà a finals de juliol, un cop efectuada la publicació de la convocatòria als diaris oficials, i s’allargarà fins al 30 de setembre de 2021.

Recorden anteriors edicions
Les persones emprenedores que vulguin obrir un negoci com també als propietaris de locals buits que es poden estalviar el 100% de l’import de l’IBI durant els 3 primers anys de lloguer.
Fins a 500 € per tal de pagar el projecte tècnic en l’obertura d’un negoci.
Descomptes de fins al 100% de l’import de l’IBI durant els 3 primers anys de lloguer per a propietaris de locals buits.
100% de descompte en les llicències ambientals i de comunicacions prèvies, l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i per als controls posteriors a l’inici de l’activitat.