La Junta de Portaveus, celebrada dilluns passat va aprovar, per unanimitat, la declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Ciutadans (Cs) “per a garantir els drets i l’atenció adequada a les persones que pateixen esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i a les seves famílies”.

 

Cristina Sancho (Cs)

La portaveu del Grup Municipal de Ciutadans a Mataró, Cristina Sancho, assenyala que “aquestes malalties són cruels amb el pacient i cruels amb la seva família, així que hem d’utilitzar tots els recursos possibles per a estar al seu costat”.

Des de la formació liberal han explicat que “moltes de les persones que pateixen aquesta malaltia no poden accedir al grau de discapacitat ni a les ajudes que necessiten i a les quals tenen dret i que tant ajudarien a alleujar la seva situació i la de la seva família”.

La portaveu d’aquest grup, Cristina Sancho, ha assenyalat que “la lentitud dels processos de l’administració fa que moltes vegades l’ajuda per a aquestes persones arribi tard, fins i tot quan el pacient ja ha mort”. Així mateix, Sancho ha assegurat que “Ciutadans sempre ha defensat que hem d’elaborar polítiques actives per a donar major suport a les persones amb discapacitat i els seus familiars. Un enfocament dirigit a estimular la seva activitat durant el màxim temps possible i això requereix inversió i planificació”.

En aquest sentit, la iniciativa de Ciutadans demana que s’impulsi “un estudi per a avaluar les necessitats i problemàtiques que afecten les persones amb ELA” i es facin “els canvis legislatius necessaris perquè el diagnòstic de l’ELA impliqui el reconeixement automàtic de la condició de persona amb discapacitat”. A més, Ciutadans ha demanat “incloure la fisioteràpia dins del Servei d’ajuda a domicili” i també “garantir que la Cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i la del Servei Català de Salut inclogui tots els tractaments, teràpies i serveis necessaris per a assegurar una assistència sanitària integral a totes les persones amb ELA”.

Finalment, la proposta, que ha rebut el suport de tots els grups municipals del Consistori mataroní, insta a “potenciar la recerca científica biosanitària sobre l’ELA i contribuir a les recerques sobre els avanços recents per al desenvolupament d’una vacuna eficaç i viable per a l’ELA”. Així mateix, es demana “impulsar cursos per als cuidadors professionals del Sistema de Dependència per a atendre persones amb ELA” i “incloure dins de la cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut la prestació d’ajudes tècniques dedicades a la comunicació dels pacients diagnosticats amb ELA, així com d’ajudes per al finançament del transport i l’allotjament de les persones amb ELA i les seves famílies”.