Esquera està convençuda que amb mesures de fàcil execució s’augmentaria l’ús del transport públic a Mataró, facilitant la vida a molts conciutadans.

 

El mes de desembre finalitza el contracte de Mataró Bus i el grup municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres creu que “serà un bon moment per afegir-hi millores”. Les quals haurien d’afavorir l’increment d’usuaris i, alhora, aconseguir disminuir l’ús del vehicle privat.

Pels republicans, a part dels canvis que es produiran en les línies, caldria tenir en comptes les dues situacions següents:

  1. Segons dades de RENFE, cada dia agafen el tren a l’estació de Mataró abans de les 6 del matí 134 persones que no tenen cap autobús per arribar fins a l’estació. A les 6 del matí el número de viatgers  ja és de 507.

Abans de les 6 del matí només arriba a l’Estació del ferrocarril la línia 2, que  passa pels barris de La Llàntia, Cerdanyola i Pla d’en Boet.

Queda doncs, una part de la ciutat que no té connexió en bus a aquesta hora del matí.

  1. Que Mataró creix és una evidència i que el creixement de la ciutat ha de comportar millores en els equipament també. La zona de les urbanitzacions de Can Serra, Vallveric i Les Sureres n’és un bon exemple. Si bé és difícil fer arribar els vehicles del Mataró Bus per dins de les urbanitzacions, sí que seria possible apropar-hi una línia.

Tenint en compte tots aquests fets, el grup municipal d’Esquerra demanarà al Ple d’aquest mes de juny que el nou contracte del Transport Públic Urbà de Mataró s’hi  contempli  posar en funcionament una altra línia que arribi  a l’estació abans de les 6 del matí i que passi per la part est i nord-est de la ciutat.

Els republicans també volen que s’estudiï la possibilitat d’allargar alguna de les cinc línies que van a l’Hospital fins a la plaça de Can Serra.

Pensem que ambdues mesures són de fàcil execució i augmentarien l’ús del transport públic i també facilitarien la vida a molts conciutadans.