L’alcalde, David Bote, i la regidora d’Habitatge, Sarai Martínez, s’han reunit avui virtualment amb el director de Sostenibilitat de la Sareb, Gaspar González-Palenzuela, amb qui s’ha signat un conveni per a la cessió temporal de 15 habitatges destinats a lloguer social, la vigència de la cessió és de 4 anys prorrogables anualment. Durant aquest període, l’Ajuntament serà l’encarregat de gestionar els pisos i els càrrecs de gestió posar al dial els habitatges.


A canvi La Sareb rebrà una contraprestació fixe mensual per cadascun dels habitatges per fer front a les despeses de les assegurances i les quotes de la comunitat. Recorden que La Sareb compta amb un conveni amb la Generalitat per la cessió de 930 pisos destinats a persones amb risc d’exclusiu social.