El Grup Municipal de Junts per Mataró demanarà al proper Ple que el Govern incorpori, en el període màxim de dos mesos, un Pla de joc per infants amb discapacitat funcional de la ciutat.

 

El grup encapçalat per Alfons Canela reivindica la importància que nens i nenes necessiten espais de joc on compartir el temps sense importar quines són les seves capacitats, on aprenguin a viure en igualtat. Per fer-ho, recorda que la Declaració dels Drets de l’Infant on diu que: “els nens ha de gaudir plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d’estar orientats a les finalitats perseguides per l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’ aquest dret”.

Per Junts, “els nens amb discapacitat són moltes vegades els grans oblidats, en no tenir veu pròpia com a col·lectiu”. Recorda també que la Fundació el Maresme va confeccionar un seguit de recomanacions com a solucions per a un parc infantil accessible i inclusiu.

Per tot això, Junts per Mataró demanarà al proper Ple Municipal que el Govern local incorpori, en el període màxim de dos mesos, un Pla de joc per a infants amb discapacitat de la ciutat que inclogui el calendari d’execució, el pressupost destinat i les següents accions:

  • Publicació, abans de l’inici del curs 2021-2022 de la llista de parcs infantils de la ciutat de Mataró que siguin accessibles a la pàgina web de l’Ajuntament, tot especificant el nivell d’accessibilitat, per tal que les famílies puguin consultar i decidir l’opció que els va millor pels seus infants, fins el moment en que tots els parcs de la nostra ciutat siguin accessibles i inclusius.
  • Priorització i calendari dels espais de joc de cada barri que seran 100% accessibles i inclusius , d’acord la disponibilitat pressupostaria, tant des d’un punt de vista físic o cognitiu, tant pel que fa a les estructures de joc com per l’accés.
  • Elaboració i aprovació d’un protocol per garantir que, mentre arribi el moment que tots els infants amb discapacitat de la nostra ciutat tinguin una zona de joc accessible i inclusiva propera al seu domicili, en el cas de que una família sol•liciti un element de joc adaptat a una zona de jocs infantils propera al seu domicili, l’Ajuntament instal.li aquest element d’acord a la disponibilitat pressupostaria, per garantir el dret a l’oci i al joc dels infants amb discapacitat de la nostra ciutat.