La portaveu del Grup Municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Mataró, Cristina Sancho, assegura que és indispensable la creació d’una Mesa d’Avaluació local dels projectes finançats pel programa REACT-UE, per evitar el seu ús partidista i afavorir una execució transparent i eficaç.

 

Ciutadans presentarà al Ple de l’Ajuntament de Mataró una proposta de resolució per a “la creació d’una Mesa d’Avaluació Local dels projectes municipals finançats a través dels fons europeus i del programa REACT-UE” amb l’objectiu de “fer seguiment en la implantació i avaluació de l’impacte posterior” i així “assegurar la rendibilitat social i econòmica” dels projectes executats.

La portaveu d’aquest grup, Cristina Sancho, assegura que “la creació d’una taula transversal d’avaluació dels projectes que es vagin a finançar amb els fons europeus, és indispensable per evitar el seu ús partidista i afavorir una execució transparent i eficaç”.

La proposta de resolució del partit taronja sol·licita que l’avaluació és basi en “criteris objectius, mesurables i transparents” en l’elecció i execució dels projectes finançats per la UE i demana la “màxima difusió i publicitat” perquè totes les empreses tinguin “igualtat en l’accés a la licitació i execució” d’aquests projectes. A més, la Mesa d’Avaluació Local haurà d’incorporar a “membres del govern municipal responsables dels fons europeus, grups de l’oposició i professionals de la societat civil i empresarial del municipi”.

Finalment, la iniciativa de Ciutadans insta a “traslladar aquests acords a les entitats i a l’administració local”, així com “a la Generalitat de Catalunya i als seus grups parlamentaris i al Congrés dels Diputats”.