CaixaBank i Fundació Iluro donen suport a projectes socials d’onze associacions de la comarca del Maresme que han presentat les seves iniciatives a la “Convocatòria d’Ajuts d’Acció Social 2021”. Aquesta edició està dotada amb un total de 45.000 euros.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és impulsar l’ocupació, el desenvolupament local i millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat, gent gran i altres col·lectius en risc d’exclusió social, a través de projectes d’acolliment i atenció a la dependència, de rehabilitació i reinserció social, així com orientació, formació ocupacional i suport a les famílies i atenció a les seves necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, educació i salut. Sobre els projectes presentats, el jurat ha valorat la seva utilitat social, la qualitat i capacitat tècnica per a desenvolupar-se, la seva eficiència econòmica, la promoció de la integració i normalització social, la identificació i el nombre de beneficiaris, l’especialització i experiència de les associacions, així com la seva coordinació amb altres agents socials i la innovació i oportunitat de les accions.

A l’edició d’aquest any s’han presentat un total de 18 entitats del teixit associatiu de la comarca, de les que n’han estat seleccionades 11. Està previst que beneficiïn més de 1.200 persones

Les entitats beneficiàries d’aquest any són les següents:

 • Associació Centre de Formació i Prevenció
 • Associació TEA Asperger Maresme
 • Càritas Interparroquial Mataró
 • Fundació Àmbit Prevenció
 • Fundació Carta de la Pau dirigida a l ONU
 • Fundació del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica
 • Fundació Junts Autisme
 • Fundació Privada Salut Mental Catalunya
 • Fundació Sant Joaquim
 • Fundación Internacional Miquel Valls contra l’Esclerosis Lateral Amiotròfica
 • Fundación Soñar Despierto