Fent-se ressò de la problemàtica, que pot representar un motiu més de discriminació laboral de les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat laboral, repercutint directament a la bretxa laboral, ERC-MES demanarà al Ple de juny que l’Ajuntament de Mataró incorpori  el permís retribuït de menstruació i climateri.

Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la menstruació, és a dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat d’invisibilitzar durant dècades. De fet entre un 1% i un 15% de les persones que pateixen dismenorrea, pateixen dolors molt intensos i invalidants que les incapacita temporalment.

Patir dolor durant la regla és un fet que s’ha normalitzat socialment, però que no ho és i menys quan impedeix desenvolupar amb normalitat la teva vida quotidiana. La pressió social provoca que les persones que pateixen dolor menstrual hagin d’amagar-lo i fer veure que no “passa res”, però la realitat és que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el desenvolupament habitual de les seves feines.

Pel grup municipal d’Esquerra Republicana a Mataró, aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de discriminació laboral de les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat laboral, afectant directament a la bretxa laboral i significant un nou sostre de vidre dins les carreres laborals, així com a la seva economia. Per aquest grup, disposar de fins a 12 dies l’any reconeguts per tenir cura de la salut relacionada amb la menstruació i climateri, en cas que es necessiti, té una conseqüència positiva en relació amb la reducció d’aquestes desigualtats. Trencar tabús relacionats amb la menstruació i el climateri és una mesura que permet seguir avançant en la fi de les desigualtats de gènere.

Cada cop més les veus de col·lectius i moviments feministes en reclamen la necessitat. És el cas de la Intersindical CSC que ha iniciat la campanya “FORA TABÚS, GUANYEM DRETS: permís retribuït de menstruació i climateri”. Alguns ajuntaments, com el de Girona,  ja han aprovat la incorporació d’aquest permís.

Amb la voluntat de reconèixer aquesta situació que viuen moltes dones, i atès que en qualsevol cas es tracta d’un permís voluntari, els republicans manifesten la necessitat que l’Ajuntament inici els treballs preparatoris per fer possible l’aprovació d’aquest permís retribuït, d’almenys 8 hores al mes.

És per aquest motiu que en el proper Ple Municipal demanaran que el govern incorpori, en el termini de 6 mesos, un nou permís retribuït de menstruació i climateri, dirigit a les dones treballadores municipals, com a dret per a totes les dones que necessitin acollir-s’hi.