El procés de selecció es va iniciar mitjançant una convocatòria per procediment obert el desembre de 2020 per cobrir la vacant que deixarà l’actual director-gerent Antoni Uix  amb motiu de la seva pròxima jubilació.

Durant els pròxims mesos s’iniciarà una etapa de relleu per poder fer el traspàs de totes les qüestions relatives a la companyia.

Raquel Compta, formada en Enginyeria Industrial, ha prestat el seu servei al sector privat de l’aigua a l’àrea tècnica i de clients. També ha participat com a docent i directora en Màsters i Postgraus relacionats amb la Gestió Integral de l’aigua i ha treballat en projectes de software i consultoria.