El grup municipal de JxM denuncia, en un comunicat, que la passada nit de divendres a dissabte el Servei de la Policia Local treballava sense cap comandament i van haver de ser el cos de Mossos d’Esquadra el que assumís la coordinació conjunta dels dos cossos de seguretat.

 

Davant la situació que es va produir la nit de divendres a dissabte passat al servei de la Policia Local, en què el cos de Mossos d’Esquadra, segons informa el grup municipal de JxM, va haver d’assumir la coordinació conjunta dels serveis de Policia Local i els propis per l’absència de comandament en el cos de la Policia Local, queda, altra vegada, en entredit el lideratge del Govern de Mataró en matèria de seguretat a la ciutat.

Per a Junts, és lamentable que es reprodueixin els fets de finals de 2020, en què durant algunes nits el servei va quedar sense cobrir. En aquell moment ja es va constatar que la situació era preocupant i la Secció Sindical del Cos manifestava que hi havia unitats del servei ordinari que estaven en precari, especialment de matinada, diumenges i festius, que hi havia serveis als quals no es donava resposta i, en definitiva, que hi havia mancances importants en el servei.

Des de Junts per Mataró, afirmen que han preguntat reiteradament, en seu de Comissió Informativa, al respecte de totes aquestes mancances i problemes en un servei cabdal per a la nostra ciutat.

Afirmen que, per entendre prioritari aquest servei, sempre han estat actius, facilitant i conciliant trobades amb responsables de Mossos d’Esquadra, a fi de millorar el diàleg, la coordinació i proposar solucions. Han presentat més de 30 propostes al Pla de Seguretat Local, s’han trobat amb l’alcalde i regidora de seguretat per proposar eixos a treballar (conveni seguretat privada, creació agents cívics i mobilitat per alliberar policia, càmeres seguretat…)

Es queixen de que fa massa temps que no es prenen decisions al respecte i pensen que l’obligació del Govern és fer tot el sigui possible per intentar solucionar aquesta situació i no dir que les competències són d’uns o d’altres, posant excuses i no admetre que les seves polítiques de seguretat no funcionen, fet que acaba repercutint en el mal servei o deixar sense servei a la ciutadania.

Afirmen que amb la seguretat no s’hi juga i demanen la compareixença dels responsables del Govern i de la Policia Local per donar explicacions sobre aquesta situació i que es determinin les responsabilitats pertinents amb l’obertura, si s’escau, dels expedients disciplinaris que corresponguin.