Fa pocs dies llegíem en un mitjà local que aviat hi hauria un relleu a la gerència de Mataró Audiovisual, així com un nou pla perquè el mitjà sigui viable. Perquè ens expliqui que vol dir exactament això, Ràdio La Veu TV ha volgut parlar amb el president de l’empresa municipal de comunicació Mataró Audiovisual, el regidor Juan Carlos Jerez.

 

De les primeres línies de la notícia se’n pot deduir que la responsabilitat que l’empresa no sigui viable econòmicament és de la Gerent. A la conversa, Jerez, afirma que no es tracta tant d’una crítica a la gestió, sinó d’entrar en una nova etapa.

El pressupost de Mataró Audiovisual, que inclou Mataró Televisió, Mataró Ràdio i els continguts digitals, a més d’una productora, és de 1.250.000 €. D’aquests, aproximadament dues terceres parts es subvencionen a partir de l’aportació municipal. Preguntat per aquest tema, el president de la cadena pública no es defineix i només respon que s’ha de perseguir la viabilitat econòmica de l’empresa, sense aclarir si cal reduir l’aportació municipal o creu que respon al que se li demana.

En declaracions anteriors, Jerez afirmava que s’han de treballar nous formats per adreçar-se a nous públics, ser més competitius i posicionar-se com a mitjà local de referència, i afegia que actualment l’empresa està molt lluny d’assolir aquests objectius. Aquí matisa les seves declaracions anteriors i diu que, no es tracta de què no es faci, sinó que s’ha de fer millor.

Pel que fa a la presència a les plataformes de comunicació (Movistar, Vadafone, Orange, …) i a al fet que Mataró Televisió només es pot veure a través de la TDT, aclareix que serà impossible d’aconseguir, per això confia en una nova plataforma que agrupi les televisions locals. Tot i així, deixa aquestes propostes a la redacció del Pla

Preguntat per les converses amb l’oposició, explica que hi ha consens en el fet que cal mantenir el mitjà i també en els canvis que el govern proposa. Així mateix, defensa la independència informativa dels professionals del mitjà i afirma que mai cap grup de l’oposició ha expressat mai les seves queixes per aquesta qüestió.