A Mataró la velocitat estarà limitada a 30 km/h en la major part de vies de la ciutat a partir del dimarts 11 de maig. La mesura s’emmarca en el Pacte per la Mobilitat, el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i l’estratègia Mataró pel Clima, i dona compliment a la modificació del Reglament General de Circulació de la Direcció General de Trànsit.

 

Entra en vigor la modificació del Reglament General de Circulació de la DGT, que limita la velocitat a 30 km/h en les vies urbanes amb un únic carril per sentit de circulació i a 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de vorera i calçada. Mataró ha decidit anar més enllà d’aquesta normativa general i limita també a 30 km/h la circulació en una vintena de vies que ara tenen més d’un carril de circulació en cada sentit de la marxa.

Es tracta, en bona part, de carrers que es veuran transformats en breu per la implantació de l’Anella ciclista –i per tant on el cotxe perdrà carrils de circulació per habilitar espais exclusius per a bicicletes i VMP–; que estan ubicats dins de polígons industrials on es vol millorar la seguretat; que les seves característiques (amb corbes o pendents pronunciades) o ubicació (proximitat d’escoles, centres de salut) fan aconsellable reduir la velocitat.

Només vuit vies de la ciutat mantenen la velocitat màxima de 50 km/h. Aquests carrers són:

 • Via d’Europa
  Camí del Mig, entre la rotonda de Mas Costabella i la plaça d’Alcalde Serra i Xifra
 • Avinguda de Lluís Companys
 • Ronda de la Creu de Pedra
 • Avinguda del Maresme
 • Via Sèrgia
 • Carretera de Valldeix
 • Carretera de Mata, entre la plaça d’Alfred Opisso i l’autopista C-32
 • Carretera d’Argentona

El Servei de Mobilitat de l’Ajuntament està treballant en un seguit d’actuacions informatives i de gestió per adaptar la ciutat a la nova realitat:

 • Revisió de la senyalització de la xarxa viària, reforç i nova senyalització on calgui
 • Adaptació de les cruïlles semafòriques a la nova velocitat
 • Anàlisi sobre l’afectació del nou límit de velocitat a les línies de Mataró Bus, pel que fa a la velocitat comercial
 • Campanyes informatives i sancionadores: en una primera fase, la Policia Local preveu implantar controls de velocitat sancionadors a les vies on la velocitat no canvia, i per tant on ja estava prohibit circular a més de 50 km/h i més de 30 km/h. D’altra banda, el Servei de Mobilitat instal·larà radars pedagògics en alguns dels carrers que passen de 50 km/h a 30 km/h per tal d’anar informant a les persones usuàries dels canvis de la normativa. Passats uns dies de campanya informativa, la Policia Local començarà a sancionar també els incompliments de la nova normativa.

En el futur es plantegen també intervencions per pacificar el trànsit i a la vegada habilitar més espai per al vianant, potenciar la mobilitat sostenible i/o facilitar més aparcament. Per exemple, la reducció de carrils de circulació per als cotxes, la reducció de l’amplada de la calçada amb ampliació de voreres, l’elevació de cruïlles i passos de vianants, el trencament de la continuïtat d’eixos viaris, la definició de més carrers de sentit únic, noves cruïlles semafòriques, etcètera.