El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a Mataró ha presentat, per ser tractada al pròxim ple, una proposta de resolució per a exigir al govern de la ciutat una “redefinició” de la Mesa de Reconstrucció.

 

La portaveu de la formació taronja, Cristina Sancho, ha explicat que “una de les principals funcions de la Mesa de Reconstrucció era la creació de grups de treball que tindrien com a principals objectius la reactivació econòmica i foment del treball o el reforç del sistema sociosanitari, entre altres”. Així mateix, Sancho ha assenyalat que “també es va acordar que l’aprovació final del Pla de Reconstrucció Econòmic i Social seria al desembre de 2020 i que la seva elaboració podria estendre’s com a màxim fins a març de 2021”.

En aquest punt, la portaveu de Cs ha criticat durament al govern al·legant que “en un any no s’han creat els grups de treball ni les eines necessàries de participació ciutadana. A l’agost s’haurien d’haver concretat les mesures d’urgència del Pla, cosa que tampoc ha ocorregut, ja que encara ens trobem fent un seguiment de les mesures que es van aprovar en els primers mesos de funcionament de la Mesa i, a conseqüència de tot això, no s’ha pogut presentar al desembre de 2020 el Pla de Reconstrucció Econòmic i Social”.

Des de la formació liberal volen que el Govern de PSC i Podem “justifiqui les raons per les quals durant aquest any no ha creat els grups de treball ni els mecanismes de participació ciutadana”, que “justifiqui les raons per les quals no va presentar el Pla de Reconstrucció Social i Econòmic com es va comprometre en l’Acord” i que “expliqui si continuarà utilitzant la Mesa de Reconstrucció com un òrgan de seguiment de les mesures acordades en els primers mesos de funcionament de la Mesa”. A més, han afegit que “en cas que la Mesa segueixi com un òrgan de seguiment, demanem el tancament d’aquesta”.

Finalment, Ciutadans Mataró insisteix en que “si el govern decideix seguir amb la Mesa de Reconstrucció, haurà d’establir un Reglament de funcionament d’aquesta”. Així mateix han assenyalat que aquest reglament haurà de contenir “mecanismes de vot i majories necessàries per a l’aprovació de les propostes, competències assumides de la resta d’òrgans municipals establerts legalment o per delegació de l’alcalde o del ple, relació de dependència, grau i posició respecte a la resta d’òrgans municipals i una proposta de calendari de les actuacions i data de dissolució”, entre altres punts.