El nou escenari que ha plantejat el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024 aprovat per la Generalitat de Catalunya i l’arribada de la Covid19 ha fet necessari posar en marxa un procés de transformació del Servei de Benestar Social a Mataró. Una de les primeres ciutats catalanes que aplicarà el nou model com a prova pilot.

 

El consultor social Fernando Fantova ha estat el ponent de la jornada interna de presentació del procés de transformació del servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró al Teatre Monumental davant un centenar de treballadors i treballadores municipals d’aquest àmbit per afrontar el nou repte que ha plantejat l’arribada de la Covid19 i també per aplicar el Pla estratègic de Serveis Socials 2021-2024 aprovat per la Generalitat de Catalunya el desembre del 2020.

Durant la jornada, s’han portat a terme dinàmiques de treball en grup amb l’objectiu de comptar amb la participació de tots els treballadors i treballadores, ja que la seva experiència i expertesa són fonamentals per aplicar un nou model basat en la intervenció social centrada en la persona (ACP) amb línies de treball més preventives que reactives. L’aproximació al territori, la creació d’equips pluriespecialitzats i la digitalització són algunes de les palanques d’aquesta transformació que es vol portar a terme.

El nou model metodològic es basa en una intervenció social comunitària, l’atenció centrada en la persona (ACP), la integració social i sanitària, la innovació, el coneixement i la comunicació sempre amb l’ètica social i a l’organització com a base de totes les actuacions.

Pel que fa a les àrees d’intervenció social aquestes es volen assimilar a les actuals àrees bàsiques de salut tenint en compte que a Mataró n’hi ha set. Les unitats d’intervenció comunitària especialitzades estaran formades per equips amb diversos perfils professionals que tindran com a tasques la detecció i anàlisi de les necessitats de la comunitat de persones residents al territori; ser el referent comunitari de serveis i entitats del territori així com de projectes i accions comunitàries que es realitzin al territori. La unitat d’intervenció especialitzada centrada en la persona farà l’atenció i el seguiment social dels casos individuals i/o familiars, coordinarà i treballarà en xarxa amb els diversos agents que intervenen en la persona i seran els referents de la integració social i sanitària.

Una altra de les palanques de transformació gira entorn de la digitalització amb la voluntat d’aconseguir ampliar l’accés digital a la informació i tramitació per a la ciutadania, així com l’augment de sistemes interoperables en la gestió dels tràmits entre les diferents administracions implicades (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Salut) i la creació i millora d’aplicatius interns.

Aquest procés de transformació, que es vol aplicar al 2022 com a prova pilot al barri de Rocafonda, respon a la prioritat 20 del Pla de Mandat 2019-2023 de millora de la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat.

De forma paral·lela a aquest procés de canvi, es posarà en marxa un laboratori d’innovació social per poder testejar diferents metodologies entre els professionals i la comunitat.