La Junta de Portaveus, celebrada el 3 de maig, va aprovar per unanimitat una Declaració Institucional presentada conjuntament per tots els grups municipals amb motiu de la commemoració del 50è aniversari del 1r Congrés Internacional Gitano celebrat a Londres amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano.

 

El text íntegre de la Declaració Institucional és:

“El 8 d’abril de 1971 es va celebrar a Londres el Primer Congrés Internacional Gitano, que per primer cop reuní a organitzacions gitanes d’arreu, així com persones gitanes de diferents països per tal de compartir idees sobre la situació del poble gitano i somiar de manera conjunta en un futur millor. Per aquesta raó es celebra en aquesta data el Dia Internacional del Poble Gitano, recordant aquella primera guspira del que seria posteriorment la Romipen, organitzada a través de les associacions i l’activisme gitano. Gràcies a aquesta primera trobada, s’acordà l’himne Gelem Gelem i la bandera com a símbols per tal de lluitar contra l’antigitanisme i per a resistir.

Malgrat sigui una data per celebrar la vida i homenatjar a aquells que la van perdre de manera injusta, recordar la història del poble gitano i fer un reconeixement dels valors gitanos com a valors humans i del nostre país, també és un data per recordar que cal continuar lluitant la resta de dies de l’any per la superació de la desigualtat i la discriminació del poble gitano, i que encara manca camí per recórrer.

Als prejudicis i estereotips que continua patint el poble gitano se suma l’actual crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint. Volem reconèixer de manera explícita com les persones gitanes, tant de manera organitzada a través de les seves entitats o de manera individual i veïnal als barris i pobles, han estat cooperant i treballant de manera conjunta i solidària per fer suport a moltes famílies, gitanes i no gitanes, en aquests moments d’extrema necessitat. Per què si d’alguna cosa sap el poble gitano és de generar xarxes de suport, ajuda i solidaritat com a resposta a la repressió i discriminació històrica rebuda.

Volem recordar que malgrat hem aconseguit instruments legals molt importants, com la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, que marcarà un abans i després per lluitar contra l’antigitanisme, entre altres tipus de racisme, encara ens queda molt per avançar.

Mantenim el compromís d’eliminar els obstacles que impedeixen o dificulten la plena inclusió social, econòmica i política del Poble Gitano, el seu reconeixement com a poble, la recuperació de la seva memòria històrica i la reparació dels atacs que han patit i afectat als àmbits cultural, social i econòmic després de segles de persecució etnocida.

Visibilitzar el treball de les entitats gitanes, contrarestar el discurs d’odi amb informació veraç i positiva, dissenyar i aplicar polítiques públiques partint d’aquelles actuacions que hagin demostrat èxit i impacte en la societat, motivant la promoció social dels gitanos i les gitanes combatent les desigualtats en l’accés als drets bàsics tot promovent la visualització de l’èxit educatiu, el foment de la ocupació i eliminant els hàbitats segregats. I visibilitzar l’antigitanisme institucional foragitant-lo de totes les institucions polítiques i democràtiques del nostre país, continua sent la nostra tasca, conjuntament amb el poble gitano.

Avui més que mai, fem nostres els valors gitanos de la llibertat, de la superació de les dificultats amb la cooperació, la solidaritat i el feminisme gitano; per ser una Catalunya més justa i igualitària, on ser gitano o gitana sumi identitats transformadores per una societat justa i igualitària per tothom.

Per tots aquests motius, tots els Grups Municipals proposen conjuntament l’aprovació dels següents acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró es suma a la commemoració del 50è aniversari del Primer Congrés Internacional Gitano a Londres, amb motiu del Dia internacional del poble gitano, i es compromet a seguir treballant per acabar amb l’antigitanisme, per visibilitzar i rebutjar l’antigitanisme institucional i per fer-lo fora de totes les institucions polítiques i democràtiques del nostre país.

SEGON.- L’Ajuntament es compromet a instaurar cada 8 d’abril un Acte Institucional en commemoració del dia del Poble Gitano, com una diada institucional i acadèmica local, en reconeixement a tots els gitanos i gitanes del municipi i en rebuig de l’antigitanisme encara present a la nostra societat.

TERCER.- L’Ajuntament de Mataró, es compromet també a visibilitzar i reconèixer el treball de les entitats gitanes locals i el seu esforç diari per contrarestar el discurs d’odi amb informació veraç i positiva.

QUART.- L’Ajuntament de Mataró es compromet a implicar-se en el disseny i implementació de polítiques públiques, partint d’aquelles actuacions que hagin demostrat èxit i impacte en la societat, amb l’objectiu de promoure la promoció social dels gitanos i les gitanes combatent les desigualtats en l’accés als drets bàsics.

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a les associacions FAGIC i AGIPCAT, i a totes les entitats gitanes de Mataró i del Maresme”.