El període de preinscripció per a totes les escoles bressol municipals de Mataró comença el 10 de maig i la principal novetat és que s’aplicarà el criteri de zona única. D’aquesta forma les famílies podran triar el centre en funció de les seves necessitats i logística personals per al curs 2021-2022. La preinscripció es farà preferiblement de forma telemàtica.

 

Les famílies amb nadons de 0 a 3 anys podran fer la preinscripció del 10 al 21 de maig per optar a una plaça a a una de les escoles bressol municipals de la ciutat per al curs 2021-2022. Enguany una de les novetats és que s’aplicarà la zona única de preinscripció escolar de forma que es podrà optar a qualsevol centre en funció de les preferències, prioritats, necessitats i logística de cada família. Altres novetats que s’aplicaran el curs vinent és ampliar l’oferta de places intensives (de 8 a 13 h) a totes les escoles i la possibilitat de fer grups mixts d’infants de diferents anys de naixement però amb pocs mesos de diferència amb l’objectiu de donar plaça a més famílies, sempre amb la ràtio dels grups de menys edat.

La presentació de sol·licituds s’ha de fer preferiblement de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica del web municipal. Per poder fer aquesta sol·licitud electrònica, el tutor o tutora s’haurà d’identificar amb l’IdCat mòbil o qualsevol altra sistema d’identificació electrònica. El 31 de maig es publicaran les llistes amb les puntuacions obtingudes, el 15 de juny la publicació de les llistes definitives i a partir del 18 de juny es procedirà a fer la matrícula. L’1 de juny és quan es farà el sorteig pel número de desempat.

El nombre de places per al curs 2021-2022 és de 377: per als infants nascuts aquest 2021 són 74; 185 places per als nascuts l’any 2020 i 118 per als de l’any 2019.

Pel que fa als preus públics, aquests es prorroguen des de l’any 2019 sense increment per a les famílies. En el moment de formalitzar la matrícula, les famílies són informades de les beques d’escola bressol municipal per als conceptes de servei escolar i servei de menjador.