Davant la situació que pateixen les empreses i persones del país pels problemes derivats de l’aplicació dels ERTO, el grup municipal de Junts per Mataró proposa a la resta de grups municipals instar al govern de l’estat que desencalli els tràmits per tal que les persones afectades per un ERTO cobrin de forma immediata.

 

A conseqüència de l’aplicació de les estrictes mesures de confinament domiciliari a causa de la necessitat de lluitar contra la pandèmia de la COVID-19, es produir una aturada general de l’economia. Aquestes mesures provocaren també un fort sotrac en les economies domèstiques.

El decret inicial s’ha anat prorrogant, de tal manera que aquella declaració d’Estat d’Alarma restarà vigent fins el pròxim dia 9 de maig de 2021, moment en què les administracions hauran de recórrer a algun altre instrument legal si el que es pretén és seguir lluitant contra la propagació del virus amb mesures restrictives com les que s’han anat aplicant fins ara.

Una de les eines que ha resultat més factible a l’hora d’apaivagar els efectes sobre empreses i treballadors, han estat els anomenats ERTO, o Expedients Temporals de Regulació de l’Ocupació, que, sobre el paper, fan possible que, per un costat, les empreses puguin aturar l’activitat sense uns costos inassumibles, i per l’altre que els treballadors puguin seguir rebent una prestació econòmica, que si bé no és del tot equiparable al seu salari habitual, sí que al menys els hauria de permetre disposar d’uns ingressos que els garanteixin uns mínims vitals dignes.

Per la seva banda, el grup municipal de Junts per Mataró, denuncia que la realitat ha sigut una altra: Retards en els cobraments, manca total d’atenció a les persones, cobraments inadequats, descontrolats i insuficients, però també manca total de seguiments dels expedients, gestors desbordats, total manca d’empatia amb les persones i, per acabar-ho d’adobar, reclamacions absolutament injustificades i desproporcionades per part del SEPE, com a organisme encarregat de tramitar i gestionar tots aquests expedients.

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que, fins el dia 2 de Març de 2021, s’han presentat a Catalunya 98.137 expedients de regulació temporal d’ocupació que han afectat un total de 718.820 persones treballadores. Les empreses amb seu social al Maresme van presentar, entre els mesos de març i desembre de 2020, un total de 7.009 Expedients de regulació afectant 44.414 persones treballadores.

Aquesta enorme quantitat de peticions de prestacions pels ERTOs, els tràmits d’acomiadaments i finalitzacions de contractes que s’han produït han desbordat els serveis públics d’ocupació. Amb una plantilla que nota els efectes de les retallades dels últims anys i les restriccions pressupostàries al ministeri, ha estat impossible fer front a l’allau de peticions. Persones en ERTO o en atur que tarden setmanes o mesos a cobrar i errors en les tramitacions han estat una contant a les oficines del servei públic de treball de l’estat.

També ha estat denunciar que els pagaments dels ERTO es fan amb retard, de vegades amb mesos, pagaments de més o de menys del que tocaria amb els problemes que suposen a posteriori per a regularitzar la situació. Atès que el cobrament de les ajudes de l’Estat o de la Generalitat, com diners ingressats de mes per error del SEPE a treballadors que no tocava, com també la discontinuïtat en la contribució del IRPF, faran que en la declaració de la renda d’enguany moltes persones passin de cobrar a deure diners a Hisenda.

En el marc d’aquesta situació que estan patint les empreses i persones del país, el grup municipal de Junts per Mataró proposarà a la propera Junta de Portaveus que l’Ajuntament de Mataró prengui els següents acords:

  1. L’Ajuntament de Mataró, reconeix l’esforç que milers de persones – treballadors , autònoms , restauradors, comerciants, firaires i d’altres treballadors dels sectors de la cultura, la restauració, l’oci i el comerç del municipi – han fet fins ara per poder adaptar-se a la situació econòmica actual i a les mesures decretades des dels diferents governs per tal d’aturar la pandèmia.
  2. Instar al govern espanyol a desencallar els tràmits per tal que totes les persones afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata i a millorar de forma immediata el servei d’atenció a la ciutadania amb l’objectiu que es resolguin amb urgència totes les incidències i reclamacions.
  3. Sol·licitar al Ministerio de Hacienda que promogui les reformes necessàries per evitar que els beneficiaris de prestacions per desocupació percebudes com a conseqüència d’un ERTO tramitat a causa de la pandèmia no es vegin perjudicats a efectes de la declaració de l’IRPF de l’any 2020, de manera que no se’ls obligui a realitzar una declaració automàtica pel fet d’haver tingut dos pagadors.
  4. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern d’Espanya, al de la Generalitat, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, als Departaments d’Afers Socials i Família i els d’Economia i Empresa de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a cadascun dels seus grups parlamentaris, a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).