Es tracta d’una actuació que forma part del Pla Director de l’enllumenat públic i que preveu substituir 702 llumeneres que funcionaven amb vapor de sodi i altres tecnologies obsoletes.

L’Ajuntament de Mataró ha començat aquesta setmana els treballs de substitució de les 702 llumeneres dels fanals dels barris de Cirera i Rocafonda. Aquesta actuació millorarà l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’aquests dos barris de Mataró. Permet un estalvi de consum, que es preveu del 56% i per tant també econòmic, i millorarà també els nivells lumínics.

S’hi instal·laran tres models de llumeneres diferents en funció del carrer i l’alçada dels fanals. Els treballs s’han adjudicat a les empreses Novatilu SL i Benito Urban SL. Tindran una durada aproximada de 3 mesos i un cost conjunt de 100.000 € (IVA inclòs).

L’actuació forma part del Pla director de l’enllumenat, que s’està desenvolupant des de 2018 i preveu accions fins al 2025, entre elles la substitució dels punts de llum de vapor de sodi. Dels 16.500 punts de llum que hi ha a Mataró un 79% ja funcionen amb tecnologia LED (queden uns 3.500 per substituir, els de Cirera i Rocafonda entre ells). L’objectiu és aconseguir instal·lacions més eficients a nivell lumínic, econòmic i mediambiental. Quan s’acabin d’implementar les actuacions previstes pel Pla, el consum de l’enllumenat públic s’haurà reduït en 1,2 milions de Kwh/any (equivalent a 200.000 €/any) i haurem deixat d’emetre 479 Tn de C02/any a l’atmosfera.