Els treballs consistiran en retirar el tram central del fals sostre que està malmès i col·locar un nou element de suport de l’estructura. També es netejarà el conjunt de pintures del sostre, que data del segle XIX.

 

L’Ajuntament ha començat les obres de reforma de la Sala de Pintures de l’edifici de Can Palauet, situada a la primera planta de l’equipament. L’any 2006 es va detectar l’aparició de fissures en el fals sostre d’aquesta sala, a conseqüència de l’acció de tèrmits a l’estructura de fusta, malgrat que la plaga havia estat tractada i extingida anteriorment. Des de llavors, la sala s’havia de deixar d’utilitzar i estava apuntalada. Així i tot, el nou director de l’Arxiu Comarcal l’havia ocupat per la manca d’espai de les instal·lacions.

Els treballs tenen com a objecte la restauració del fals sostre policromat. Les obres consisteixen en l’apuntalament del sostre, la retirada del tram central malmès, la instal·lació d’un nou element estructural i la col·locació una altra vegada dels elements retirats. Un cop finalitzades les tasques de restauració es realitzarà la neteja del conjunt del sostre de la sala, pintures que representen les virtuts cardinals de Plató: la Prudència, la Fortalesa, la Temprança i la Justícia.

L’edifici es troba inclòs en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró amb un nivell A de protecció, fet que inclou les façanes, la volumetria i l’estructura general de l’edifici. L’Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el recull com a Bé Cultural d’Interés Local.

L’Ajuntament va adquirir  Can Palauet al 1984 i el va rehabilitar al 1996. La planta baixa de l’edifici acull exposicions d’art contemporani, mentre que a les plantes superiors comparteixen instal·lacions l’Arxiu Municipal de Mataró i l’Arxiu Comarcal del Maresme.

Les obres, que van començar el 12 d’abril, estan adjudicades a l’empresa Restauracions Policromia SL i tenen una durada prevista de tres mesos. El pressupost d’adjudicació és de 51.291,80 € IVA inclòs.

El projecte l’ha redactat l’Ajuntament gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya. L’obra s’executa amb fons propis provinents de la partida per a la millora d’equipaments culturals i caldrà demanar una altra subvenció a la Generalitat per fer front al projecte global.