El Catàleg de documents i dades interoperables publicat inclou la relació de documents que la ciutadania no ha d’aportar a l’Ajuntament perquè ja es consulten de manera telemàtica amb altres administracions. Mataró es troba entre els 10 ajuntaments de l’Estat que més consultes fan per sistemes d’interoperabilitat.

L’eina està disponible a la Seu Electrònica i al Portal de Transparència municipals, Catàleg de documents i dades interoperables. Inclou el conjunt de documents que no és necessari que la ciutadania aporti a l’Ajuntament amb les seves sol·licituds perquè l’administració municipal consulta aquesta informació de manera telemàtica connectant-se amb altres organismes públics.

El catàleg està format actualment per 47 tipus diferents de documents, que inclouen des de certificats de l’IRPF, de prestacions públiques de la Seguretat Social, del Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE), d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya, títols de família nombrosa o monoparental, grau de discapacitat o dades del Registre de la Propietat, entre altres.

L’Ajuntament de Mataró utilitza de manera habitual aquest intercanvi de documents amb altres administracions des de l’any 2014 i ha anat incrementant la capacitat de consultes a mida que diferents organismes oferien aquestes dades. L’intercanvi es produeix a través de la plataforma Via Oberta, del consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC),  i a l’any 2020 l’Ajuntament va fer 96.159 consultes per aquest sistema. Segons dades del consorci AOC, aquestes consultes van suposar un estalvi conjunt per a la ciutadania i l’Ajuntament de 440.408,22 euros. S’estima en 4,58 euros el cost global que té –en desplaçaments, temps, despeses de personal, etc.– que una persona es desplaci a l’oficina d’una administració, se li expedeixi un certificat i el faci arribar a una altra administració per adjuntar a una sol·licitud.

Al febrer passat, l’Ajuntament de Mataró es va situar novament entre els 10 ajuntaments de l’Estat que més consultes fan per sistemes d’interoperabilitat, segons les dades mensuals de l’Observatori d’Administració Electrònica (OBSAE). Paral·lelament, l’Ajuntament ofereix online a altres administracions, a través de la plataforma Via Oberta, les dades del Padró d’Habitants.