El Ple Municipal corresponent al mes d’abril va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel grup d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres, amb esmenes incorporades del PSC, per a la promoció dels e-sports com a model d’oci alternatiu, social i inclusiu a la ciutat.

 

El text íntegre de la Proposta de resolució una vegada introduïdes les esmenes a proposta del Grup Socialista és el següent:

Els esports electrònics – també coneguts com a “e-sports” – és el nom que reben les competicions de videojocs professionals i semiprofessionals. Actualment aquest sector pren força principalment en països del continent asiàtic com Corea del Sud o la Xina on han estat regulats i reconegut com a esport. Al continent Europeu, en canvi, la regulació està just començant amb la creació de la European Esports Federation on dotze països -sense l’estat Espanyol- com Itàlia, Portugal, Regne Unit o Suècia s’hi han sumat. En l’àmbit estatal, els esports electrònics són retransmesos i promoguts mitjançant la Lliga de Videojocs Professional (també conegut com a LVP).

Global Esports Market Report de Newzcoo va xifrar, l’any 2018, en 2,6 milions la quantitat d’entusiastes dels esports electrònics en l’Estat Espanyol (aproximadament un 6% de la densitat total), en 5,5 milions la quantitat de persones que han vist en algun moment un esport electrònic i en 24,2 milions aquelles persones que han jugat o juguen a algun videojoc.

Veient l’interès d’una part de la població per aquests, queda palès la necessitat de treballar entorn aquest sector que jugarà un paper importantíssim en el futur i així situar Mataró al capdavant de les ciutats que aposten per aquest nou esport, fent-ho d’una manera social, local i inclusiva.

Diversos estudis posen en manifest que aquest nou model d’oci alternatiu pot comportar beneficis cognitius per als i les jugadores, estimulant positivament el desenvolupament de capacitats com la coordinació i l’enginy. A més, la seva implantació i regulació com a model d’oci, poden convertir-lo en una eina pràctica i atractiva per tal de treballar pilars com l’educació en valors i el treball en equip. Per aquests motius, és important treballar localment en un model que elimini les barreres d’accés i les desigualtats encara presents al sector, com la manca d’accés i l’escletxa de gènere. Per altra banda, també considerem que des de l’ajuntament hem de fomentar l’ús responsable d’aquestes tecnologies i evitar situacions de dependència.

L’actual ritme de millora en les tecnologies provoca que, en poc temps, moltes d’elles esdevinguin obsoletes prohibint que part de la societat pugui accedir a jugar electrònicament i, amb el temps, la divisió entre els que tenen accés al món digital i els que no s’accentuï.

A més de les barreres d’accés, cal actuar contra la bretxa de gènere en el món de l’esport digital. Actualment, aquest oci està principalment dominat per joves de sexe masculí, i únicament un 22% de les persones que juguen videojocs són dones. Potenciar i fer accessible un nou model d’oci com els e-sports ens pot permetre acompanyar a les noies joves a una aproximació dinàmica a la tecnologia, fet que pot revertir l’escletxa en l’elecció acadèmica, despertant-ne l’interès per les carreres tècniques (STEM).

En aquesta mateixa línia, els esports electrònics estan demostrant ser una eina útil per a la implantació de projectes socials innovadors entre la població més jove.

En el nostre cas, cal reconèixer i felicitar la tasca que es realitza des del programa TecnoGirl i pel que fa a les propostes d’acords, es treballarà conjuntament per assolir-los.  

La nova generació d’entreteniment ha de comportar, intrínsecament, assegurar que tothom hi tingui accés i que no es generin desigualtats en funció de sexe, gènere o classe. Per totes aquestes raons, l’ajuntament ha de potenciar els esports electrònics i s’ha de comprometre amb el desenvolupament social d’un nou model d’oci a la ciutat.

Pels motius exposats, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres de Mataró proposem l’adopció dels següents acords:

  1. Constituir una Taula de treball, vinculada al Consell de Joventut, amb partits, organitzacions i entitats vinculades al sector, incloent els departaments de promoció de ciutat i esports,  per tal de recolzar al jovent i als equips que hi participen de manera professional i semiprofessional, creant programes  de conciliació i visibilitzant els seus perfils.
  2. La Taula de treball esmentada realitzarà un estudi sobre la situació de competicions o esdeveniments d’esports electrònics a la ciutat, que ajudin a situar Mataró com a municipi de referència, mitjançant la creació  de vincles amb plataformes, lligues, entitats o empreses del sector per apropar i  facilitar els e-sports a la població mataronina i als clubs esportius de la ciutat.
  3. La Taula de treball realitzarà un Pla Local dels e-sports enfocat a despertar l’interès per a les tecnologies en noies joves.
  4. Instar al TecnoCampus a incloure al programa TecnoGirl una activitat específica per la promoció dels e-sports.
  5. La Taula de treball estudiarà la cabuda d’equips d’esports electrònics a la ciutat que aportin un equip de referència als joves de la ciutat i ajudin a popularitzar el municipi. 
  6. La Taula de treball estudiarà la possibilitat d’adaptar un espai de la ciutat per a la pràctica d’e-sports
  7. La Taula de treball realitzarà xerrades amb joves catalans influents del sector que ajudin a aportar diferents perspectives del sector per tal de presentar aquest nou model d’oci a la  ciutat, tenint en compte la diversitat social i el foment de l’ús responsable de les noves tecnologies.
  8. Comunicar els acords als equips i professionals del sector de la ciutat.