L’Ajuntament de Mataró aprova el preacord per a la integració de l’Institut Miquel Biada a la xarxa de centres educatius de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del document és concretar la voluntat de les parts per avançar en l’estudi de tots els aspectes vinculats a la integració d’aquest centre educatiu a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

El Ple del 8 d’abril va aprovar el preacord entre l’Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya sobre la integració de l’Institut Miquel Biada a la xarxa de centres educatius de la Generalitat de Catalunya.

El preacord manifesta la voluntat de les dues parts per analitzar amb profunditat la situació del centre pel que fa als aspectes claus del protocol com són els drets, obligacions i condicions per a la cessió de béns immobles i béns mobles, aspectes específics per a la subrogació del personal docent i d’administració i serveis del centre així com d’altres aspectes que afectin el futur acord d’integració.

El document disposa també que els compromisos que se subscriguin en el futur acord d’integració definitiu haurien de fer-se efectius a l’inici del curs escolar 2022-2023, d’acord amb la informació recollida i les propostes presentades.

Aquesta aprovació en sessió plenària ratifica la sol·licitud presentada el 7 d’octubre de 2020 davant de la Generalitat de Catalunya perquè el Departament d’Educació assumeixi la titularitat de l’Institut Miquel Biada.

Un cop aprovat aquest preacord, es traslladarà a la Generalitat de Catalunya per procedir a la signatura de l’esmentat preacord. També es crearà un equip de treball municipal, format per tècnics de tots els serveis implicats, que farà la implementació i el seguiment d’aquesta integració.

En la seva intervenció al Ple, el regidor d’Educació, Miquel Àngel Vadell, va explicar que el nou centre de Formació Professional que Governs anteriors de la Generalitat havien previst fa uns anys al costat del TecnoCampus no es farà.

El Ple va aprovar el text del preacord amb el vot favorable de tots els grups excepte el de Ciutadans, que hi va votar en contra.