El grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Mataró proposarà al Ple Municipal que l’administració local promocioni aquesta modalitat de competicions de videojocs professionals i semiprofessionals entre els joves de la Ciutat.

Els esports electrònics, o e-sports, nom que reben les competicions de videojocs professionals i semiprofessionals, estan demostrant ser una eina útil per a la implantació de projectes socials innovadors entre la població més jove. Alhora que estan agafant molta força, especialment en països asiàtiatics.

En el nostre cas, cal reconèixer i felicitar la tasca que es realitza des del TecnoCampus a través del programa TecnoGirl.  Un projecte que té com a objectiu principal la divulgació de la ciència i la tecnologia entre els estudiants de secundària, i que especialment pretén fomentar les vocacions tecnològiques en el col·lectiu de noies en edat compresa entre els 12 i 18 anys, per contribuir així a posar fi a la bretxa de gènere que hi ha en professions d’aquest àmbit.

La nova generació d’entreteniment ha de comportar, intrínsecament, assegurar que tothom hi tingui accés i que no es generin desigualtats en funció de sexe, gènere o classe. Per totes aquestes raons, el grup d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres creu que l’ajuntament hauria de potenciar els esports electrònics i s’ha de comprometre amb el desenvolupament social d’un nou model d’oci a la ciutat. És per això que proposarà al Ple l’adopció dels següents acords:

1. Constituir una Taula de treball, vinculada al Consell de Joventut, amb partits, organitzacions i entitats vinculades al sector, incloent els departaments de promoció de ciutat i esports,  per tal de recolzar al jovent i als equips que hi participen de manera professional i semiprofessional, creant programes  de conciliació i visibilitzant els seus perfils.

2. La Taula de treball esmentada realitzarà un estudi sobre la situació de competicions o esdeveniments d’esports electrònics a la ciutat, que ajudin a situar Mataró com a municipi de referència, mitjançant la creació  de vincles amb plataformes, lligues, entitats o empreses del sector per apropar i  facilitar els e-sports a la població mataronina i als clubs esportius de la ciutat.

3. La Taula de treball realitzarà un Pla Local dels e-sports enfocat a despertar l’interès per a les tecnologies en noies joves.

 4. Instar al TecnoCampus a incloure al programa TecnoGirl una activitat específica per la promoció dels e-sports.

 5. La Taula de treball estudiarà la cabuda d’equips d’esports electrònics a la ciutat que aportin un equip de referència als joves de la ciutat i ajudin a popularitzar el municipi. 

 6. La Taula de treball estudiarà la possibilitat d’adaptar un espai de la ciutat per a la pràctica d’e-sports

7. La Taula de treball realitzarà xerrades amb joves catalans influents del sector que ajudin a aportar diferents perspectives del sector per tal de presentar aquest nou model d’oci a la  ciutat, tenint en compte la diversitat social i el foment de l’ús responsable de les noves tecnologies.

 8. Comunicar els acords als equips i professionals del sector de la ciutat.