El grup d’ERC-Moviment d’Esquerres, davant la situació de la costa del Maresme a causa de les accions realitzades fins ara i la manca de planificació, vol que l’Ajuntament de Mataró insti l’Estat a implementar una estratègia d’actuació per a la preservació, millora i defensa envers l’erosió de les platges del Maresme.

 

Moltes localitats costaneres de la comarca del Maresme viuen pendents de l’evolució i de la gestió de les costes, especialment, de les platges.

Per Esquerra Republicana, ens trobem amb un litoral altament artificialitzat, amb ports que dificulten el trànsit de sorra i amb infraestructures de mobilitat importants a primera línia de mar (Nacional II o via del tren) i passejos marítims, vulnerables a les conseqüències del canvi climàtic i dels temporals, cada cop més freqüents i més virulents a la zona costanera. Més al nord, el delta de la Tordera afectat també per la disminució d’aportacions sedimentàries. A això, s’hi suma una gestió del litoral feta durant dècades sense planificació en termes sostenibles, fet que ha comportat un elevat. impacte en el paisatge i sobretot, en l’ecosistema marí.

Igualment, els republicans fan esment a les pràctiques de regeneració de les platges a base del dragat  i transport d’enormes volums de sorra del fons marí cap a la línia de costa, a més del projecte de construcció de nous dics i espigons.

Aquestes actuacions han comportat una procés de regressió de les praderes marines, alterant el fons i els ecosistemes marins i perjudicant els habitats naturals, geomorfològicament i també a la indústria turística i pesquera.

Per tot això, el grup independentista creu que cada vegada és més clar que cal dissenyar i impulsar accions que respectin les dinàmiques naturals del mar i evitar l’execució d’intervencions artificials que puguin afectar de forma irreversible la costa i la sostenibilitat del sistema.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres proposa a la propera Junta de Portaveus que l’Ajuntament de Mataró insti el Govern d’Espanya, que en col·laboració amb el de la Generalitat, implementi una estratègia d’actuació per a la preservació, millora i defensa envers l’erosió de les platges del Maresme, amb el mínim impacte sobre l’ecosistema, fonamentades en estudis científics de la dinàmica litoral i considerant també els efectes del canvi climàtic.

Tot això, quan el Govern Municipal ha anunciat l’elaboració d’un Pla d’acció per promoure la implicació de la ciutadania i els agents locals com a eix fonamental de la gestió d’aquest espai marí, que allotja l’hàbitat natural conegut com l’Alguer de Mataró, amb la col·laboració tècnica i econòmica de la Diputació de Barcelona, i la participació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’entitat Posidònia 2021.