Aigües de Mataró ha finalitzat les obres de renovació dels carrers de Josep Montserrat Cuadrada, Joanot Martorell, mossèn Jaume Sala i la plaça de Catalunya. Actuació que s’emmarca dins el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró.

 

L’empresa municipal Aigües de Mataró ha finalitzat els treballs de renovació de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers de Josep Montserrat Cuadrada, Joanot Martorell, mossèn Jaume Sala i la plaça de Catalunya, al barri de Peramàs.

Les obres estaven contemplades dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025). S’han instal·lat 516 metres lineals de noves canonades de diferents materials i diàmetres. També s’han instal·lat vàlvules de maniobra, descàrregues i ventoses necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa. A més de tres noves boques d’incendi que milloraran la cobertura contra incendis de la zona.

El cost total de la realització de la millora de la xarxa d’abastament a la zona ha estat de 221.325,38 € (IVA inclòs).