El dispositiu, que es va portar a terme dijous 25 de març a la tarda, va inspeccionar 4 negocis de la ciutat on es van detectar infraccions pel que fa al presumpte desenvolupament d’activitats il·legals de naturalesa sexual, en matèria de treball, seguretat social i estrangeria.

 

Fotografia: Octavi Nonel

Un operatiu conjunt format per efectius de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Inspecció de la Seguretat Social van fer una entrada administrativa a 4 locals de la ciutat de Mataró: 3 situats al carrer de Cosme Churruca i un a la ronda de Francesc Macià. Es van detectar 4 activitats comercials “pantalla” per encobrir presumptament activitats de prostitució.

Del resultat del dispositiu, que es va portar a terme el dijous 25 de març a partir de les 18 h, es van obrir 4 actes d’inspecció administrativa de l’activitat comercial on es van detectar diverses infraccions així com proves de l’exercici d’activitats de naturalesa sexual. En matèria de treball i seguretat social també es van detectar infraccions en tots els locals inspeccionats així com irregularitats en matèria d’estrangeria amb tres treballadores detingudes.

Després de les inspeccions, s’eleven als serveis corresponents petició d’incoació dels corresponents expedients sancionadors així com l’adopció de les mesures cautelars de tancament immediat de les activitats.

També es trasllada còpia de l’actuació a l’Agència Catalana de la Salut Pública per a la valoració de la incoació d’un expedient sancionador en matèria d’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitària per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.