Les organitzacions i entitats, i la ciutadania en general de Mataró, poden fer arribar les seves aportacions fins al 5 d’abril a través de la plataforma de participació Decidim, per tal que puguin ser tingudes en compte per a la redacció de la nova ordenança.

 

L’Ajuntament de Mataró impulsa un procés participatiu per a la redacció d’una nova Ordenança de Civisme i Convivència. Fins al 5 d’abril, organitzacions, entitats i ciutadania en general poden fer arribar les seves propostes a través de l’espai participatiu Decidim, al web municipal.

La convivència cívica es defineix i construeix socialment sobre la base d’uns valors de llibertat, respecte, tolerància i igualtat que estan en constant evolució i reinterpretació.

Es persegueix que la nova ordenança doni resposta a l’objectiu comú de construir una ciutat on conviure amb la major tolerància, civisme i respecte pels drets de tots i totes. Per aquest motiu l’Ajuntament fa una crida a participar en el debat per recollir al màxim les sensibilitats i demandes de tothom en relació a la convivència tant a l’espai públic com comunitari.

La nova normativa substituirà l’Ordenança de Civisme actual, que data de 2005 i va ser modificada al 2014. El calendari previst pel Govern Municipal és que quedi aprovada durant aquest any.