El grup municipal d’En Comú Podem Mataró portarà a la Junta de Portaveus prèvia al Ple municipal d’abril l’aprovació, per part de tots els grups municipals, d’una Declaració Institucional a favor de la Llei Trans Estatal.

 

Pel grup municipal d’En Comú Podem a Mataró, l’actual llei, que és del 2007, ha quedat obsoleta, no compleix amb les recomanacions que en diferents resolucions s’han emès des de l’Assemblea del Consell d’Europa, el nou context social i perquè el 17 de març de 2016, el Ple de la Sala civil, del Tribunal Suprem, en la seva sentència STC 99/2019, de 18 de juliol, va plantejar una qüestió d’inconstitucionalitat en l’article 1.1 de la citada llei, en la mesura que inclou en l’àmbit subjectiu de la prohibició a les persones menors d’edat amb “suficient maduresa” i que es trobin en una “situació estable de transsexualitat”, perquè el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre si és conforme amb la Carta Magna que els menors d’edat trans no puguin canviar el seu nom i el seu sexe en el registre civil..

D’altra banda, s’ha detectat la seva insuficiència en relació amb les persones estrangeres amb residència estable al nostre país, donant lloc a situacions de discriminació i vulnerant els seus drets.

A més, en àmbits com l’educació, l’accés al mercat laboral, l’atenció sanitària, l’esport, les persones majors, viuen en una situació que els situa com a ciutadania de segona.

Pels Comuns, aquest i altres, són motius que justifiquen la necessitat d’aprovar una nova llei i per aquest motiu demanen a la resta de grups polítics presents a l’Ajuntament de Mataró el seu suport per:

  1. Instar al Govern de l’Estat que en un acte de justícia i reparació amb la comunitat trans, rescati la proposició de llei registrada el 23 de febrer de 2018, i la presenti com un Projecte de Llei del Govern fonamentada en la despatolització de les identitats trans, en l’autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en l’abordatge de polítiques per a intervenir en la desigualtat estructural que pateixen les persones trans en múltiples àmbits de la vida social, tal com ha expressat la Plataforma Trans Estatal, i esborrany de la llei d’igualtat Lgtbi en matèria trans. Fent que Espanya sigui un referent mundial dels DDHH de les persones trans.
  2. Informar a tots els Grups del Congrés dels Diputats d’aquesta moció, així com al Ministeri d’Igualtat.

 

Aquí es pot consultar el text íntegra de la proposta.