El Grup Municipal de Junts per Mataró, amb el suport  del Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i El Maresme, demana l’exempció de la taxa de terrasses pels establiments de la Plaça Santa Anna i La Rambla mentre durin les obres de pavimentació.

 

El paviment de la Plaça Santa Anna i la Rambla es troba deteriorat pràcticament des del moment de la seva instal·lació, ja fa vint-i-set anys, coincidint amb la construcció de l’aparcament que hi ha sota. Tot i que s’han fet algunes reparacions puntuals, l’estat del terra és lamentable i pot ocasionar accidents i caigudes.

Després de tot aquest temps, l’Ajuntament ha decidit iniciar les obres just en el pitjor moment pels bars i restaurants, que han estat un dels sectors més perjudicats per les mesures contra la pandèmia. L’execució de les obres té previst un termini de finalització fins ben entrat el mes de Juliol. Aquest temps és el de més afluència de públic per a molts establiments.

L’Ajuntament assegurava, en el moment d’iniciar-se els treballs, que intentarà que les afectacions siguin el mínim possible per a les terrasses dels bars i restaurants. Encara s’estan estudiant diferents alternatives, però una de les possibilitats és permetre’ls ocupar temporalment altres espais, com ara una part de la zona de la vorera. La circulació dels vianants pels laterals es manté igual, així que l’accés als comerços no ha de patir cap restricció.

El grup municipal de Junts per Mataró considera que aquestes mesures  no són suficients. L’inici de les obres coincideix amb un moment de progressiva obertura de les restriccions sobre les terrasses que ha imposat la pandèmia global. Aquest inconvenient en aquest moment pot suposar un cop definitiu per als establiments afectats.

Com a mesura extraordinària a efectes de la Covid-19, l’Ajuntament ja va reduir per aquest any 2021 les tarifes de les terrasses de tota la ciutat. En concret, una reducció del 50% de totes les tarifes per aquest concepte, tant pel que fa a les de durada anual, com temporal.

Des de Junts per Mataró creuen que per als establiments afectats per les obres de pavimentació això és un greuge afegit. És per això que consideren necessari que als establiments directament afectats per aquesta situació se’ls apliqui una bonificació del 100% en el pagament d’aquesta taxa pels mesos que durin les obres.

Afegeixen que aquestes obres, que creen aquest perjudici evident, es fan en benefici de tota la ciutat, i per tant és just que la ciutat compensi amb el seu esforç aquest perjudici que han de suportar aquests establiments.