La campanya anual de l’Agència Catalana de l’Habitatge d’ajuts al lloguer per a majors de 65 anys restarà oberta fins al 30 d’abril. A Mataró és l’Oficina Local d’Habitatge qui tramita tota la documentació de les persones interessades.

A la convocatòria d’ajuts al lloguer poden acollir-se persones majors de 65 anys, o bé que facin aquesta edat durant l’any 2021, i que compleixin amb els requisits que es demanen. S’adreça tant a persones que van ser beneficiàries d’aquests ajuts l’any passat com a nous sol·licitants. El termini per demanar la prestació acaba el 30 d’abril.

L’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya és qui atorga els ajuts, i l’empresa municipal PUMSA els gestiona a Mataró a través de l’Oficina Local d’Habitatge.

Els ajuts al lloguer són una prestació econòmica per fer front al pagament del lloguer de l’habitatge, destinats a famílies amb uns ingressos baixos o moderats, que es troben en una situació vulnerable. La quantia de la prestació és d’un import màxim de 200 € mensuals.

Balanç 2020

Durant la campanya anterior, l’Oficina Local d’Habitatge va tramitar 2.134 sol·licituds d’ajuts al lloguer. En total, al 2020 es van resoldre 1.478 ajuts favorables que, econòmicament, van representar una subvenció de la Generalitat per a la ciutat de Mataró de 3.017.236,52 €.

A part, cal afegir que es van tramitar un total de 295 sol·licituds de la línia Covid-19 que, tot i que algunes de les peticions encara s’estan tramitant, suposaran una subvenció de 274.643,70 €.

Informació i documentació

Per informar-se sobre els requisits a complir, les diferents maneres de presentar la sol·licitud (telemàtica o presencialment) i els impresos necessaris cal consultar la informació sobre el tràmit a la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Per resoldre qualsevol dubte o obtenir més informació es pot contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge al 93 757 85 38 de dilluns a divendres de 9 a 13 h o al coreu ajutslloguer@pumsa.cat.