Des del Grup Municipal de Ciutadans advoquen per un mitjà de comunicació públic municipal on “no es permeti l’apologia a la violència” i es defensi la “pluralitat que representa la ciutadania de Mataró”.

 

El Grup Municipal de Ciutadans ha presentat al Ple Municipal un prec per a promoure el bon ús de Mataró Audiovisual. Des de la formació taronja han defensat “la necessitat d’un mitjà de comunicació  útil, vàlid, i eficient que compleixi amb els requisits necessaris per a una informació equànime, equilibrada, ponderada, fiable i veraç per als ciutadans de Mataró”.

Cristina Sancho, portaveu de Cs a Mataró, ha explicat que “malgrat el dèficit econòmic que presenta el mitjà de comunicació Mataró Audiovisual, hem opinat obertament que la cultura i les seves expressions no necessàriament han de regir-se per un exclusiu caràcter econòmic per a ser rendibles”. Així mateix, Sancho s’ha remès al preàmbul dels estatuts de Mataró Audiovisual on es defineix com “un servei públic de comunicació audiovisual que defensa els valors de la democràcia, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la diversitat”.

La formació liberal ha assenyalat que “recau sobre aquest consistori la responsabilitat que aquest mitjà de comunicació es correspongui amb els principis que se suposa defensa en els seus estatuts”. Per això, Ciutadans Mataró ha pregat que “no es permeti l’apologia de la violència o de qualsevol altre delicte establert com a tal en l’ordenament jurídic” per part de treballadors de la cadena o per col·laboradors de la mateixa i d’altra banda que “s’estableixin mecanismes perquè la televisió pública representi la diversitat ideològica, lingüística i cultural de la nostra ciutat”.