El grup municipal d’ERC-MES quan complirà el Govern de Mataró el compromís d’adquirir habitatge per valor d’un milió tres-cents mil euros que reflectia el pressupost de 2019.

 

El pressupost de l’any 2019 preveia destinar 1,3 milions d’euros de la societat municipal PUMSA (producte de la venda de l’indivís de la parcel·la d’Ernest Lluch) a l’adquisició d’habitatge de protecció oficial al sector del Rengle.

Segons el grup de Francesc Teixidó, el president de PUMSA, Juan Carlos Jerez, ha manifestat en diverses ocasions que aquest compromís segueix vigent, però malgrat això, a dia d’avui no s’ha concretat en cap adquisició d’habitatge de protecció social al sector.

Davant d’aquest incompliment pressupostari, el grup d’Esquerra a l’Ajuntament de Mataró preguntarà al Ple Municipal del mes de març quan es concretarà aquest compromís d’adquisició d’habitatge subscrit al pressupost de 2019.