El grup municipal de JxM preguntarà al Ple si el Govern de la  ciutat té previst donar resposta a la manca d’un conservatori de música en una ciutat que ja arriba als 130.000 habitats i on la formació musical de base té diversitat d’oferta.

 

En el món cultural de la ciutat apareix repetidament la qüestió de la mancança a Mataró, amb una població de gairebé 130.000 habitants, d’un Conservatori de Música. Altres ciutats, amb menys habitats com: Granollers (60.981), Cervera (9.390), Amposta (20.606), Tortosa (33.510). Igualada (39.540), Vic (46.214) i Reus (103.477) fa temps que en disposen.

El sistema educatiu de Catalunya preveu tres cicles formatius dins dels estudis musicals: Grau Elemental (4 anys), Grau Mitjà (6 anys) i Grau Superior (4 anys). El Grau Superior equival a estudis universitaris, és el cas de l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), però també d’altres centres privats com el Conservatori del Liceu o el Taller de Músics.

Per accedir als estudis de Grau Superior cal haver superat el últim cicle del Grau Mitjà (5è i 6è curs) en un Conservatori o escola autoritzada, per justificar la cultura musical. En cas de no haver cursat aquests cursos en Conservatori, cal fer una prova específica en l’accés a Grau Superior.

A Mataró existeixen tres escoles autoritzades per la Generalitat: L’Escola de Música Liceu Mataró (Centre Catòlic), l’Escola de Música del Carreró i l’Escola Municipal de Música de Mataró. També hi ha 6 escoles que, tot i no ser autoritzades per la Generalitat, imparteixen ensenyaments lliures i de Grau Elemental, que són: KBMúsics, Aula de Música Masafrets, Escola de música moderna 3et, L’estudi, Espai Sincronia i  Musical Mataró.

Els alumnes de Mataró que volen cursar el Grau Professional es veu obligats a anar al Conservatori de Granollers, al Conservatori de Badalona o als diversos centres acreditats de Barcelona

Des del Grup Municipal de Junts per Mataró, defensen la necessitat de solucionar aquest dèficit. Creuen que cada vegada és més important  l’educació en valors i que l’ensenyament artístic, en aquest cas la música, és una eina d’indubtable valor que cal fer arribar al major nombre possible de persones, sigui quina sigui la seva condició social i econòmica.

Per això, aquest grup vol que en el proper Ple el Govern Municipal respongui si es planteja una solució a aquesta manca d’un Conservatori a Mataró i, en cas afirmatiu, quines són les accions que s’estan portant a terme per fer-ho possible.