Per resoldre la problemàtica existent a la via pública pel desplaçament de les persones amb disfuncionalitats visuals, el grup d’ERC-MES proposà al Ple Municipal un conjunt d’actuacions que s’haurien d’aplicar en qualsevol nova construcció alhora que paral·lelament se’n fessin de complementàries.

Esquerra Republicana a Mataró fa notar que usos de la via pública com ara informacions que només es donen visualment (exemple parades de bus), terrasses al carrer, jardineres i bancs mal col·locats, passos de vianants sense adaptar o amb encaminaments mal col·locats que desorienten, carrers només per a vianants  sense bandes orientadores, encreuaments amb pas irregular de vehicles afecten considerablement al col·lectiu de persones amb disfuncionalitat visual,  que necessiten utilitzar l’oïda, el tacte i la percepció cinestèsica per a poder desplaçar-se per la ciutat.

Així mateix, milloraria la vida d’aquestes persones el compliment de la normativa pel que fa  a la neteja d’excrements d’animals, circulació de patinets i bicicletes per llocs inadequats, cotxes aparcats a llocs no permesos, paviments en mal estat, escombraries fora dels contenidors.

Per a la regidora Rosa Guanyabens, la manera més fàcil de complir progressivament aquestes adaptacions seria implementar-les a mesura que es vagin fent noves construccions i al mateix temps, de mica en mica anar adaptant les ja construïdes a les quals s’hi hauria de destinar una partida  pressupostària. Algunes són de molt fàcil aplicació.

Per resoldre aquesta problemàtica, el grup d’ERC-MES proposà al Ple Municipal d’aquest mes de març que s’apliquin un conjunt d’actuacions, totes elles pensades per facilitar la vida a les persones amb disfuncionalitats visuals, com són:

  • Qualsevol establiment que exposi mercaderies a la via pública al costat de la façana les haurà de protegir amb un element continuo arran de terra perquè les persones amb poca o cap visió puguin seguir-les amb el seu bastó i així evitar desorientacions i caigudes.
  • S’adaptaran tots els semàfors que funcionin amb polsador de manera que les persones amb disfuncionalitat visual coneguin el seu funcionament
  • Les boles de ciment o elements sense contrast es pintaran de manera que estiguin contrastats i això permeti la seva visualització a les persones amb baixa visió
  • S’exigirà la protecció de les bastides i l’alçada reglamentària dels tendals.
@Radio la voz cerdanyola 2017