Convençuts que cal fer més per fomentar la presència de les dones en tots els àmbits d’influència municipal i que tot el que cal fer s’ha de fer de forma transversal, des de totes les àrees i serveis municipals, proposarà al Ple que el Govern Municipal, a partir d’un anàlisi previ, adopti les mesures necessàries per fomentar aquesta presència en tots aquells àmbits on l’ajuntament pugui incidir.

 

Pel grup municipal d’Esquerra Republicana Moviment d’Esquerres és una realitat fora de discussió que les dones estan subrepresentades en tots els àmbits de l’activitat social, econòmica, comunicativa, esportiva, … I el homes, sobrerepresentats.

Ela republicans posen l’exemple del col·lectiu “On són les dones (OSLD)”, que des de fa anys analitza la presència de dones als espais d’opinió dels mitjans de comunicació de Catalunya,  en denuncia l’absència i demana que es doni veu i s’escolti les dones expertes.

El seu treball ha consistit en analitzar el problema, però també en assenyalar que la responsabilitat per solucionar aquesta qüestió és dels mateixos mitjans, però també de les autoritats públiques, que han de fer que es garanteixi la igualtat efectiva de dones i homes, en compliment de les disposicions legals. Aquest col·lectiu no actua només en l’àmbit dels mitjans de comunicació, sinó en tots els camps: acadèmic, polític, cultural, laboral,…

Els independentistes fan notar que, com cada 8 de març, enguany tornarem a sentir manifestos i declaracions a través de tots els mitjans de comunicació que ens recordaran la situació de discriminació que pateixen les dones en relació als homes. Però, per aquest grup, convindria que mantinguéssim present aquest pensament cada dia de la resta de l’any i al mateix temps canviéssim proactivament tot allò que és a les nostres mans, al nostre abast, per corregir i transformar aquesta situació.

A l’hora, el grup liderat per Francesc Teixidó reconeix que ja s’està treballant per potenciar la presència de les dones des de l’àmbit municipal, però es mostren convençuts que encara s’ha de fer més i que tot el que cal fer s’ha de fer de forma transversal, des de totes les àrees i serveis municipals, de manera que aquesta mirada no provingui només del servei d’igualtat.

Aquesta és la raó per la qual el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres proposarà que el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de març adopti els acords següents:

  1. El Govern Municipal portarà a terme una anàlisi i recompte de la presència i la proporció de dones en tots els àmbits d’acció municipal (els descrits en el text anterior i els que no hi apareixen). Els resultats haurien d’estar disponibles en un període màxim de 6 mesos.
  2. El Govern Municipal, a partir de les dades obtingudes, adoptarà les mesures necessàries per corregir-les, fomentant la presència de les dones en tots aquells àmbits on l’ajuntament pugui, d’una forma o altra, incidir.
  3. El Govern Municipal, conscient que la dinàmica costarà molt de canviar, farà una crida a tota la ciutadania, entitats, associacions, empreses,… per tal que es sumin a aquesta iniciativa municipal, de manera que entre tots, ens apropem a l’objectiu de paritat en tots els àmbits.