El grup municipal de En Comú Podem Mataró presenta una Declaració Institucional per exigir a la Generalitat de Catalunya la finalització aquest 2021 i no prolongació de la concessió d’explotació del peatge del Tram Nord de l’Autopista C-32,  posat en funcionament el 1994 i  actualment gestionat per Aucat.  

 

El Tram Nord de la C-32, autopista de peatge gestionada per Aucat, va ser la primera autopista de peatge en el seu primer tram entre  Montgat i Mataró.

Des de les hores, s’ha anat ampliant el recorregut de la via a canvi d’augmentar també el termini de la concessió i explotació del peatge. L’any 1990, el Ministeri d’Obres Públiques, llavors en mans del PSOE, va adjudicar a ACESA la construcció dels trams de Ronda de Mataró i Mataró-Palafolls, a canvi de l’ampliació de la concessió fins 2016.

El 1995 la titularitat de l’autopista passa a ser de la Generalitat de Catalunya i, al 1998, el Govern decideix ampliar la concessió de l’explotació fins al 2021 a canvi de rebaixar el cost del peatge d’altres vies, sobrecarregant així el cost de vida dels maresmencs i les maresmenques, que ja han amortitzat la que hauria de ser la seva via natural de transport.

Pel grup de En Comú Podem a Mataró, la necessitat de pacificar la N-II al pas pel nostre territori és més que evident i merescuda. “La frontera artificial que aïlla les nostres poblacions de la seva costa no pot continuar formant part de les nostres vides. És imperatiu que transformem la N-II en una via cívica que converteixi els desplaçaments per la nostra comarca una en una mobilitat sostenible i digna per a la nostra ciutadania”.

Per aquest grup polític, “la població no pot continuar suportant els sobrecàrrec a les seves despeses diàries per l’especulació en la mobilitat”.

Aquesta és la raó per la qual el grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposarà a la propera Junta de Portaveus l’adopció dels acords següents:

  1. Exigir a la Generalitat de Catalunya la finalització i no prolongació de la concessió d’explotació del peatge del Tram Nord de la C-32 per a aquest 2021.
  2. Demanar al Govern de Catalunya que garanteixi que la pacificació de la N-II al Maresme sigui una realitat propera i que ho faci de manera consensuada amb tots els municipis afectats a través de la Mesa per la Mobilitat Sostenible del Maresme i el seu Consell Comarcal, garantint al pressupost del 2021 els 98M€ inicials per al projecte.
  3. Notificar els següents acords a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als tots els grups parlamentaris i al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno.