El grup de Junts per Mataró ha emès un comunicat lamentant i qüestionant l’anunci del Govern Municipal d’instal·lar cinc mòduls prefabricats al recinte museístic de Can Marfà al barri de l’Havana. En el comunicat, aquest grup municipal planteja diferents qüestions que espera que el Govern respongui públicament, alhora que es queixa del poc respecte que el Govern PSC-ECPM mostra pel Consell Municipal del Patrimoni.

 

El conjunt fabril de Can Marfà està format per dues naus de planta baixa i dues plantes pis, connectades entre si per uns ponts i una xemeneia.

El 2015 s’inaugurà, a la Nau Petita de Can Marfà, el que coneixem com la secció de Gènere de Punt del Museu de Mataró, un espai polivalent per activitats del museu a la planta baixa i a la primera planta lla mostra permanent “Mataró, capital del gènere de punt”.

Pel que fa a la Nau Gran, ha tingut diferents usos de caràcter provisional (seu de Televisió de Mataró durant molts anys, de les colles de gegantes i altres). Actualment està en gran part desocupada.

Els edificis, qualificats urbanísticament com a equipaments comunitaris, resten en una parcel·la qualificada de sistema de parcs i jardins urbans, el que es coneix com a zona verda.

En la darrera sessió del Consell del Patrimoni, el Govern municipal va anunciar que, a fi de donar resposta a les necessitats de més espai expressades pel Casal de la Gent Gran de l’Havana, edificaria cinc mòduls prefabricats a la parcel·la de les naus de Can Marfà, concretament a l’espai sense edificacions que hi ha adjacent a la cantonada entre el Camí Ral i el carrer de Jordi Joan.  Segons es va informar per part de la regidora d’Urbanisme, els treballs d’arranjament compleixen amb tota la normativa urbanística, tenen una partida pressupostària assignada i començaran imminentment.

El Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental és un òrgan de caràcter tècnic-consultiu que té com a missió el control de les actuacions en els béns del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat, amb especial atenció sobre els béns catalogats, vetllant per l’adequat acompliment de l’esperit, directius i objectius de la normativa del Pla Especial. El Consell té capacitat d’iniciativa i proposta davant la Corporació Municipal per a qualsevol mena d’actuació vinculada amb el Pla especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

En referència a aquest fet, el grup de Junts per Mataró manifesta en comunicat que: “Encara que l’informe no sigui vinculant, no sembla que sigui un òrgan del qual es pugui menystenir la seva opinió. La proposta va generar debat i no va rebre l’aprovació del Consell, ja que al curs del debat els membres del consell van copsar que la decisió ja estava presa i que la consueta al Consell del Patrimoni era només per a cobrir el tràmit”.

En el text, el grup encapçalat per Alfons Canela també assegura que: “Només forçant la interpretació de la norma urbanística es pot entendre que es puguin instal·lar en una zona verda cinc mòduls prefabricats, encara que sigui amb caràcter provisional. Al respecte, cal recordar que segons l’indicador de dotacions de superfícies de zones verdes per habitant, Mataró es troba en situació deficitària al no superar els 9m2 /per habitant, justament el barri de l’Havana, fa anys que reclama l’adequació d’aquest espai”.

Davant aquests antecedents, els independentistes es plantegen algunes qüestions que voldrien que el govern respongués públicament:

En primer lloc: “S’ha tingut en compte per part de la regidoria d’urbanisme que la declaració d’un immoble com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) comporta l’aplicació immediata del règim jurídic que la Llei estableix per als béns catalogats?”

També els agradaria saber “Com és possible que, en ús de la improvisació constant i la falta de previsió d’aquest govern, es planifiqui subordinar l’interès públic de Mataró i, concretament, del barri de l’Havana, sacrificant la zona verda adjacent al camí Ral i degradant el conjunt fabril històric de Can Marfà, amb la construcció d’uns mòduls provisionals que res tenen a veure amb el propòsit d’aquest conjunt amb la ciutat?

Pel que fa a les necessitats del barri, es pregunten “Com és possible que, sabent de fa molt de temps, que entitats com el Casal d’Avis de l’Havana, i altres casals de la ciutat, requereixen espais per poder realitzar el seu objecte, no s’hagin buscat solucions a llarg termini o s’hagin plantejat alternatives a malmetre un espai històric de la ciutat, qüestionant-ne la seva aportació a Mataró?”

Finalment, en el comunicat emès, qüestionen “Com és possible que, existint un consell de Patrimoni, amb persones expertes i amb una trajectòria contrastada a Mataró, el Govern no hagi consultat prèviament a aquest òrgan la possibilitat de la instal·lació dels esmentats mòduls prefabricats? Per a què serveix al Consell del Patrimoni, si no?”

Ara, aquest grup municipal espera que aquest Govern municipal, en interès general, doni resposta immediata a aquestes preguntes.