L’emergència provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha condicionat en l’últim any el pla de treball previst pel Consell Econòmic i Social de Mataró, que s’ha centrat principalment en ajudar a definir i impulsar mesures de xoc, urgència i reactivació econòmica a la ciutat.

 

El Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM) és l’òrgan de concertació a través del qual els màxims representants de l’empresariat i els sindicats de la ciutat proposen i debaten sobre les polítiques socioeconòmiques del municipi.

Com a resultat de la crisi de la COVID-19, el CESM va haver de modificar el pla de treball programat per al 2020 per contribuir en la definició i impuls de les mesures de la Taula de reconstrucció social i econòmica de Mataró per donar suport a la ciutadania i l’activitat econòmica de la ciutat en les diferents fases de la pandèmia.

Entre les propostes que ha promogut el CESM, en una nota, l’Ajuntament destaca: Els ajuts en forma d’avançament de 400 € a persones afectades per un ERTO; el reconeixement RSO al conjunt de les empreses, autònoms i entitats en el marc dels premis Creatic per la seva implicació en el context Covid; l’elaboració i difusió d’un banc de proveïdors configurat per empreses del Maresme; la donació per part del sector empresarial de 1.300 protectors facials; la contribució en l’edició i l’actualització de la guia de mesures econòmiques i sociolaborals de suport a pimes i autònoms.

Malgrat aquest enfocament prioritari cap a la reconstrucció, el CESM va continuar operatiu durant tot l’any, realitzant de forma regular les sessions mensuals de la comissió executiva, portant a terme la celebració d’un consell plenari en format virtual i executant altres accions en el marc de les seves competències com són: Aprovació d’una proposta de resolució per requerir a les entitats supralocals competents la priorització d’acció i de recursos en matèria ocupacional i formativa; aprovació d’una proposta de resolució per requerir a les entitats supralocals competents un increment de recursos per a l’eficiència de la gestió en matèria d’ERTO pendent de tràmit, així com de la inspecció de treball; definició d’un decàleg de prioritats en matèria socioeconòmica a considerar de cara a l’estratègia de ciutat i la seva focalització cap als futurs fons europeus Next Generation.

Pel que fa al 2021, el CESM es planteja com a objectiu reprendre el seu pla de treball a partir de les línies d’actuació definides fins l’any 2023, en el marc de les funcions i competències establertes en els seus estatuts, i en els àmbits i línies d’actuació del Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic.

Com a línia de treball transversal el consell preveu definir i desplegar accions implementables a més curt termini, amb l’objectiu de generar un major coneixement públic i més visibilitat de l’àmbit d’actuació d’aquest consell.