Des de desembre de 2013, Feina amb Cor (Servei d’acompanyament a l’ocupació de Càritas Diocesana de Barcelona) ha ajudat a més de 5000 persones a trobar una feina. 500 durant el 2020

Al quart trimestre de 2020, l’atur a Catalunya és de 537.900 persones, un augment de 132.100 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior (+32,6%), situant-se en nivells no vistos des del 2017 . El 53% de les persones en edat de treballar que viuen en llars ateses per Càritas no té feina, 13 punts percentuals més que abans de la COVID-19

Dessirée Garcia, responsable del programa de Formació i Inserció Laboral de Càritas Diocesana de Barcelona, creu que “Tot i les dificultats viscudes durant el 2020, hi ha dades per l’esperança”. Ho ha dit en la presentació  de les dades d’ocupació de Feina amb Cor, el servei d’acompanyament a l’ocupació de Càritas Diocesana de Barcelona.

Malgrat la pandèmia 500 persones ateses per aquest projecte han trobat feina durant el 2020. Més de la meitat d’aquests contractes han estat a jornada completa. Els sectors on s’han inserit més persones són els relacionats amb el manteniment, la neteja i la consergeria (24%) i en segon lloc el sanitari o relacionat amb serveis socials (22%). Pel que fa al perfil de les persones inserides, un 57% són dones i el 66% tenien estudis secundaris, batxillerat o universitaris.

A Feina amb Cor, un projecte que va començar amb la crisi del 2008, la persona disposa d’un assessor que el guia durant aproximadament sis mesos, participa en accions grupals en les quals adquireix i potencia les competències, realitza simulacres d’entrevistes i assisteix a diferents sessions on cerca feina de manera activa, constant i autònoma. Gairebé 8.000 persones han passat pel programa des de finals de 2013, i el 70% han acabat inserint-se al mercat laboral.

la responsable de formació i inserció laboral del projecte ha dit: “Som conscients que les 500 insercions són una gota enmig del desert. Però no defallim, i continuarem acompanyant a totes aquelles persones que ho necessitin”.

La darrera enquesta de població activa (EPA) mostra que al quart trimestre de 2020, l’atur a Catalunya va ser de 537.900 persones, un augment de 132.100 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior (+32,6%), i situant-se en nivells no vistos des del 2017.

Per a Càritas, són necessàries polítiques actives d’ocupació focalitzades en els col·lectius més vulnerables. Les polítiques d’ocupació municipals i autonòmiques han de tenir una mirada enfocada en les persones en situació d’exclusió social, facilitant el seu trànsit dins el mercat laboral, acompanyant-les a elles i a les empreses que les poden contractar i flexibilitzant les condicions d’execució de les mateixes per poder adaptar-se a la situació de les persones.

La col·laboració entre les administracions públiques i les entitats en la inserció laboral es tradueix en programes que donen bons resultats en la inserció de persones en situació de vulnerabilitat. Càritas demana que s’aprofundeixi en aquesta relació i es fomentin projectes per reduir la bretxa digital de les persones en situació de major vulnerabilitat.