La Fundació Iluro aposta per la millora social al municipi amb aquesta convocatòria d’ajuts a projectes socials, que pretén visibilitzar i dotar de recursos a les millors iniciatives que es duen a terme a la nostra ciutat i que busquen la millora de la qualitat de vida de col·lectius amb especials dificultats.

 

Des de l’any 2013 la Fundació Iluro ha identificat i implementat noves fórmules de relació amb el sector social, com ara la vinculació amb voluntariat, la contractació responsable i l’atorgament d’ajuts propis a entitats o projectes d’impacte a Mataró.

Per segon any consecutiu, l’edició dels Ajuts a projectes d’interès social de la Fundació Iluro està orientada a visibilitzar, donar suport i facilitar el desenvolupament d’accions que presentin un clar impacte social en la vida de la ciutat de Mataró.

Per l’any 2021 la quantitat total que la Fundació Iluro destina als ajuts és de 40.000 €.

Es consideraran d’especial interès les propostes i accions que s’orientin en les línies d’actuació següents:

  1. Inclusió social de col·lectius en risc d’exclusió i millora del benestar social de les persones: en aquesta línia s’inclouen accions o projectes que tinguin per objectiu afrontar les situacions d’exclusió social de les famílies, la gent gran i les persones amb discapacitat o problemes de salut mental i/o toxicomanies, i també afavorir la seva inclusió social.
  2. Accions de desenvolupament comunitari, governança i treball als barris, amb interès social o mediambiental: en aquesta línia s’inclouen projectes que tinguin per objectiu la millora de l’entorn sociocomunitari a través d’accions d’apoderament ciutadà, iniciatives cooperatives i socials de barri i/o lluita contra l’emergència climàtica.

Així mateix, es prioritzen els col·lectius d’infància i família, gent gran i les persones amb discapacitat, amb trastorn mental i/o toxicomanies.

El període per presentar els projectes comença avui mateix, dimarts 9 de febrer, i finalitzarà el divendres 19 de febrer a les 15h. Les entitats i els projectes seleccionats es donaran a conèixer durant el mes de març de 2021.

Per tal de poder optar als ajuts de la Fundació Iluro, caldrà presentar la corresponent sol·licitud per correu electrònic a l’adreça ilurosocial@fundacioiluro.cat.

Les entitats o persones interessades poden descarregar-se les base al web de la Fundació.

@Radio la voz cerdanyola 2017