El Grup Municipal de Ciutadans ha presentat, per ser resposta al Ple de febrer, un conjunt de preguntes en relació amb “una gran estructura d’una edificació en construcció situada, des de fa anys, a l’avinguda de Puig i Cadafalch núm. 197 de la nostra ciutat, cantonada amb la Plaça Tomàs Ribas i Julià”.

En concret, la portaveu de Cs Mataró, Cristina Sancho, ha preguntat si “s’ha interessat el govern municipal per la situació d’aquesta edificació” i d’altra banda, “quines han estat les gestions que s’han realitzat” amb relació a aquest edifici.

Així mateix, Sancho també ha preguntat si el govern de la ciutat “s’ha plantejat la negociació amb la propietat per a l’adquisició de l’edifici i la construcció d’habitatge social”.

L’edifici al qual fa referència la pregunta del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadania porta molts anys abandonat. Només té construïda l’estructura de formigó amb tancaments a la planta baixa per evitar l’entrada de persones. Està situat en una de les principals vies del barri de Cerdanyola i també de la ciutat.